Locatie: 
Statenzaal
Aanvang: 
13:30 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen
  1. Memo over werkbezoeken en andere bijeenkomsten Economie 16 november 2018 - 18925572
 2. Vaststellen agenda
 3. Gelegenheid om in te spreken
 4. Informatie-uitwisseling; d.w.z.:
  1. Mededelingen van gedeputeerden
  2. Vragen over het nieuws van de dag (actuele zaken)
  3. Vragen over onderwerpen die niet op de agenda staan (niet-actuele zaken)
  1. Rapport onderzoek Rekenkamer Zeeland Westerschelde Ferry - 18928706
   1. Publicatie (oplegnotitie) Rekenkamerrapport Westerschelde Ferry (18928706) - 18929212
   2. Brief GS aan RK Zeeland van 6 november 2018 over Bestuurlijke reactie op rapport rekenkamer Westerschelde Ferry - 18927715
   3. Publicatie - Rekenkamer Zeeland - Onderzoeksrapport Bestuurlijke nota over Westerschelde Ferry - 18928706
   4. Publicatie - Rekenkamer Zeeland - Onderzoeksrapport Bestuurlijke nota over Westerschelde Ferry, webversie - 18928706
   5. Publicatie - Persbericht Rekenkamerrapport WSF - 18928746
 5. Brief GS van 6 november 2018 over Statenvoorstel Toekomstbestendigheid en exploitatie van de Westerschelde Ferry - 18927702
  1. E-mail van de RECRON over statenvoorstel toekomstbestendigheid en exploitatie WSF - 18929006
   1. E-mail oplegnotitie RECRON over SV toekomstbestendigheid en exploitatie WSF - 18929020
   2. Brief Recron over toekomstbestendigheid en exploitatie van WSF - 18929006
   1. Brief namens diverse belangenorganisaties en burgers van 13 november 2018 over fietsvoetveer Vlissingen-Breskens - 18929143
   1. Brief Dorpsraad Hoofdplaat van 13 november 2018 over fiets-voetveer Vlissingen-Breskens - 18929491
   1. E-mail Stadsraad Aardenburg van 14 november 2018 over veerboot Breskens Vlissingen - 18929330
   1. Brief burger van 14 november 2018 over Westerschelde Ferry - 18929489
  1. Statenvoorstel (oplegnotitie) toekomstbestendigheid en exploitatie WSF (18928524) - 18928684
  2. Statenvoorstel Toekomstbestendigheid en exploitatie Westerschelde Ferry -18928524
  3. Brief (bijlage) - Besluit Provinciale Staten van Zeeland houdende vaststelling algemeen belang voet-fiets-veerverbinding - 18928527
  4. Publicatie - Rapport RHDHV - Advies toekomstbestendigheid en exploitatie Westerschelde Ferry - 18928525
  5. Publicatie - Rapport D66 - Tevredenheid en draagkracht passagiers WSF - 18921816
 6. Brief GS van 25 september 2018 met Statenvoorstel Samenwerking vrijwilligersorganisaties cultureel erfgoed, met bijlage
  1. E-mail namens het Netwerk Erfgoed en Ruimte met bijlagen
   1. E-mail (oplegnotitie) SCEZ over SV vrijwilligersorganisaties - 18929072
   2. E-mail SCEZ over samenwerking vrijwilligersorganisatie, met bijlagen - 18929055
  1. Statenvoorstel (oplegnotitie) Samenwerking vrijwilligersorganisaties in Erfgoedhuis (18924190) - 18928332
  2. Brief GS van 25 september 2018 met Statenvoorstel Samenwerking vrijwilligersorganisaties in Erfgoedhuis, met bijlage - 18923998
 7. Brief van de Dorpsraad 's Heer Hendrikskinderen van 17 september 2018 over de N-664 - 18925483
  1. Brief (oplegnotitie) Dorpsraad 's Heer Hendrikskinderen over N664 - 18925739
  2. Brief Dorspraad 's-Heer Hendrikskinderen over N664 - 18925483
 8. Brief GS van 18 september 2018 met rapportage klantentevredenheid en klachtenafhandeling openbaar vervoer 2017 - 18922319
  1. Brief GS (oplegnotitie) rapportage klantentevredenheid en klachtenafhandeling OV 2017 - 18923523
  2. Brief GS over klachtenafhandeling en de resultaten van het klantentevredenheidsonderzoek openbaar vervoer 2017 - 18922319
  3. ambtelijke toelichting op klachten OV 2017
  4. ambtelijk cijfers klachten OV
 9. Brief GS van 30 oktober 2018 over Voortgangsrapportages grote projecten - 18926287
  1. Brief GS (oplegnotitie) over voortgang grote projecten derde kwartaal 2018 - 1892833
  2. Brief GS van 30 oktober 2018 over Voortgangsrapportages grote projecten - 18926287
  3. Brief GS (bijlage) Risico's Grote projecten - 18927355
  4. Brief GS (bijlage) Voortgangsrapportge Q3 Thermphos - 18927356
  5. Brief GS (bijlage) Voortgangsrapportge Q3 Marinierskazerne - 18927351
  6. Brief GS (bijlage) Voortgangsrapportge Q3 NPW - 18927352
  7. Brief GS (bijlage) Voortgangsrapportge Q3 IPA rapportage voortgang projecten NPW - 18927353
  8. Brief GS (bijlage) Voortgangsrapportge Q3 Waterdunen - 18927354
 10. Brief GS van 6 november 2018 met voortgangsrapportages derde kwartaal 2018 projecten N62 - 18927688
  1. Brief GS (oplegnotitie) N62 voortgangsrapportages derde kwartaal 2018 - 18929138
  2. Brief GS van 6 november 2018 over voortgangsrapportages derde kwartaal 2018 projecten N62 Tractaatweg en N62 Sloeweg (fase 2) - 18927688
  3. Statenvoorstel Voortgangsrapportages Projecten N62, Sloe- en Tractaatweg - 18928393
  4. Statenvoorstel (Bijlage 1) - Kwartaalrapportage N62-Tractaatweg, derde kwartaal 2018 - 18928395
  5. Statenvoorstel (Bijlage 2) - Voortgangsrapportage N62-Sloeweg II, derde kwartaal 2018 - 18928394
 11. Brief GS van 30 oktober 2018 over stand van zaken grote wegenprojecten, Midden Zeeland route, Zanddijk, N290 Terneuzen-Terhole, N62 en N254 Bernhardweg - 18926334
  1. Brief GS oplegnotitie stand van zaken grote wegenprojecten - 18928179
  2. Publicatie - Rapport Verkenning haalbaarheid verbreding N254 - 18927215
 12. Bijgewerkte toezeggingenlijst - 18926193
  1. Brief GS van 2 oktober 2018 over afdoening motie 53 Prioriteit Fietsinfrastructuur, met bijlage - 18924027
   1. Brief GS oplegnotitie motie 53 prioriteit fietsinfrastructuur - 18928271
   2. Brief GS van 2 oktober 2018 over afdoening motie 53 Prioriteit Fietsinfrastructuur, met bijlage - 18924027
  2. Brief GS van 30 oktober over Afdoening toezegging nr. 73 van 16-12-2016 Cie. Economie over communicatie haltetaxi - 18926313
   1. Brief GS oplegnotitie toezegging 73 communicatie haltetaxi - 18928347
   2. Brief GS van 30 oktober over Afdoening toezegging nr. 73 van 16-12-2016 Cie. Economie over communicatie haltetaxi - 18926313
  1. Toezeggingen Economie 16 november 2018 - 18926193
 13. Memo evaluatie beeldvormende bijeenkomst statushouders en arbeidsmarkt van 30 oktober 2018 - 18929007
  1. Memo met evaluatie beeldvormende bijeenkomst statushouders en arbeidsmarkt - 18929007
  2. presentatie Barbara Oomen voetnoten toegevoegd
  3. evaluatie BB statushouders en arbeidsmarkt
  4. overig - format BB statushouders en arbeidsmarkt - 18923815
 14. Concept besluitenlijst commissie Economie van 5 oktober 2018
  1. Besluitenlijst concept Economie 5 oktober 2018 - 18925115
 15. Volgende vergadering: 11 januari 2019
 16. Sluiting
 17. Ingekomen stukken ter kennisneming
 18. Brief GS van 30 oktober 2018 over Monitor fysieke staat van rijksmonumenten in Zeeland - 18926310
  1. Brief GS (oplegnotitie) monitor fysieke staat rijksmonumenten - 18928346
  2. Brief GS van 30 oktober 2018 over Monitor fysieke staat van rijksmonumenten in Zeeland - 18926310
 19. Brief (afschrift) van Ministerie van Defensie aan de Tweede Kamer over opschorting van de bouw-voorbereidende maatregelen en PPS-aanbesteding Marinierskazerne - 18925121
  1. Brief (, oplegnotitie) ministerie van defensie bouwopschortende maatregelen MARKAZ - 18925125
  2. Brief (afschrift) van Ministerie van Defensie aan de Tweede Kamer over opschorting van de bouw-voorbereidende maatregelen en PPS-aanbesteding Marinierskazerne - 18925121
 20. E-mail NV Westerscheldetunnel van 15 oktober 2018 over geluidshinder Hoek, met bijlagen - 18926115
  1. E-mail (oplegnotitie) WST over geluidshinder Hoek - 18929029
  2. E-mail NV Westerscheldetunnel van 15 oktober 2018 over geluidshinder Hoek, met bijlagen - 18926115
 21. Brief GS van 8 november 2018 over het cultuurprofiel van Zeeland - 18927714
  1. Brief GS (oplegnotitie) Het cultuurprofiel van Zeeland - 18929026
  2. Brief GS over Aanbieden Zeeuws Regioprofiel 'Samen in Zee' Het cultuurprofiel van Zeeland, met bijlage - 18927714

Laatste wijziging 18-04-2020 10:31:00