Locatie: 
Statenzaal
Aanvang: 
09:00 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen van de agenda
 3. Gelegenheid om in te spreken
 4. Brief van actiegroep ZAAP over verdwijnen van PAAZ-afdelingen - 16007447
  1. Brief van actiegroep ZAAP over verdwijnen van PAAZ-afdelingen - 16007447
 5. Statenvoorstel Beleidsnota Provinciaal Cultuurbeleid 2017 - 2020 - BLD-047
  1. Statenvoorstel Beleidsnota Provinciaal Cultuurbeleid 2017 - 2020 - BLD-047
  2. Brief met nieuwe versie oplegnotitie bij statenvoorstel Beleidsnota Provinciaal Cultuurbeleid 2017 - 2020 - BLD-047
  3. Brief Muziekpodium Zeeland van maart 2016 over cultuurbeleid - 16004752
  4. Brief Zeeuws Orkest van 8 februari 2016 over cultuurbeleid - 16002441
  5. Brief diverse jeugdtheatergroepen van 12 mei 2016 - 16007652
  6. Overige: Bericht aantal beeldende kunstenaars zeeland - 16007848
  7. Brief namens erfgoedorganisaties van 18 mei 2016 - 16007849
  8. Brief Watersnoodmuseum van 11 mei 2016 - 16005630
 6. Informatie uitwisseling, d.w.z.:
  1. Mededelingen van de gedeputeerden
  2. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  3. Vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
 7. Toezeggingenlijst - 16007027
  1. Toezeggingenlijst agenda commissie Economie 20 mei 2016 - 16007027
 8. Verslag (concept) commissie Economie van 22 april 2016
  1. Verslag (concept) commissie Economie van 22 april 2016
 9. Volgende vergadering: 17 juni 2016
 10. Sluiting
 11. Stukken ter informatie
  1. Brief van BZW Portiz van 11 april 2016 over de variantenstudie knooppunt N62 - 16006380
  2. Brief, afschrift brief aan Gedeputeerde Staten van Nederlandse Toeristen Kampeer Club van 6 april 2016 - 16005669
  3. Brief van Milieudefensie over handelsverdragen met Canada en Verenigde Staten - 16006490
  4. Verslag (concept) van Overlegplatform Openbaar Vervoer van 19 april 2016 - 16006757
  5. Brief Jaarverslag 2015 van de VVV Zeeland - 16007451

Laatste wijziging 20-05-2020 08:53:08