Locatie: 
Louise de Colignyzaal
Aanvang: 
13:30 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen
  1. Overige: Memo over werkbezoeken en andere bijeenkomsten 6 oktober 2017 - 17021092
 2. Vaststellen van de agenda
  1. Recht om in te spreken
  2. Brief van burgers over de Bredabus lijn 19 - 17020344
   1. Brief (oplegnotitie) van burgers over Bredabus lijn 19 - 17020351
   2. Brief van burgers over Bredabus lijn 19 - 17020344
 3. Informatie uitwisseling, dat wil zeggen:
  1. Mededelingen van de gedeputeerden
  2. Vragen over het nieuws van de dag
  3. Vragen over onderwerpen die niet op de agenda staan
 4. Brief GS van 11 juli 2017 over Verkeersonderzoek Zeeland 2016 - 17015272
  1. Brief GS (oplegnotitie) van 11 juli 2017 over verkeersonderzoek Zeeland 2016 (17015272) - 17016455
  2. Brief GS van 11 juli 2017 over verkeersonderzoek Zeeland 2016 - 17015272
  3. Overige: Presentatie Verkeersonderzoek Zeeland 2016 (korte versie) - 17021697
 5. Brief GS van 27 juni 2017 met rapportage klantentevredenheid en klachtenafhandeling openbaar vervoer 2016 - 17013340
  1. Brief GS (oplegnotitie) van 27 juni 2017 met rapportage klantentevredenheid en klachtenafhandeling OV 2016 (17013340) - 17014613
  2. Brief GS van 27 juni 2017 met rapportage klantentevredenheid en klachtenafhandeling openbaar vervoer 2016 - 17013340
  3. Overige: Rapport OV 2017 - 17021583
 6. Brief GS van 21 juli 2017 over voortgang aanpak leefbaarheid - 17016351
  1. Brief GS (oplegnotitie) van 21 juli 2017 over voortgang aanpak leefbaarheid (17016351) - 17016757
  2. Brief GS van 21 juli 2017 over voortgang aanpak leefbaarheid - 17016351
 7. Brief GS van 17 juli 2017 over Voortgangsrapportage Campus Zeeland eerste en tweede kwartaal 2017 - 17015358
  1. Brief GS (oplegnotitie) van 17 juli 2017 over voortgangsrapportage Campus Zeeland 1e en 2e kw 2017 (17015358) - 17016773
  2. Brief GS van 17 juli 2017 over Voortgangsrapportage Campus Zeeland eerste en tweede kwartaal 2017 - 17015358
 8. Bijgewerkte toezeggingenlijst
  1. Brief GS van 12 september 2017 over subsidie Bevrijdingsfestival - 17018705
   1. Brief GS (oplegnotitie) van 12 september 2017 over subsidie Bevrijdingsfestival (17018705) - 17019752
   2. Brief GS van 12 september 2017 met afdoening toezegging nr. 74 en Motie 36 inz subsidie Bevrijdingsfestival Zeeland 2017 - 17018705
  1. Toezeggingenlijst Economie 6 oktober 2017 - 17020586
 9. Besluitenlijst (concept) van vergadering Economie 8 september 2017 - 17019332
  1. Besluitenlijst (concept) Economie 8 september 2017 - 17019332
  1. Brief GS van 12 september 2017 met stand van zaken Hotspot Breskens - 17018719
   1. Brief GS (oplegnotitie) van 12 september 2017 met stand van zaken Hotspot Breskens (17018719) - 17019755
   2. Brief GS van 12 september 2017 met stand van zaken Hotspot Breskens - 17018719
  2. E-mail namens Provincie Zeeland voor project Sloeweg II van 28 september 2017 met stand van zaken project Verdubbeling Sloeweg N62 fase 2 - 17021039
   1. E-mail (oplegnotitie) Provincie Zeeland over verdubbeling Sloeweg - 17021084
   2. E-mail van 28 september 2017 met stand van zaken over project Verdubbeling Sloeweg N62 fase 2 - 17021039
   3. Brief van 26 september 2017 met stand van zaken over project Sloeweg N62 fase II ri directe omgeving - 17021040
   4. Brief van 26 september 2017 met stand van zaken over project Sloeweg N62 fase II ri gemeente Borsele - 17021041
  3. E-mail met brief Ministerie van Economische Zaken van 29 september 2017 over Investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling - 17021701
   1. E-mail met brief Ministerie van Economische Zaken van 29 september 2017 over Investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling - 17021701
   2. Overige: Bijlage bij E-mail Economische Structuurversterking - 17021702

Laatste wijziging 20-05-2020 08:54:11