Locatie: 
Louise de Colignyzaal
Aanvang: 
13:30 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen
  1. Overige: memo met onderwerpen in vergaderingen en bijeenkomsten
 2. Vaststellen agenda
 3. Gelegenheid om in te spreken
 4. Informatie-uitwisseling:
  1. Mededelingen van gedeputeerden
  2. Vragen over onderwerpen die niet op de agenda staan
  3. Vragen over het nieuws van de dag
 5. Mondelinge toelichting door gedeputeerde De Bat stand van zaken Rapport Economische Structuurversterking
  1. Overige: Presentatie over voortgang m.b.t. actieprogramma Balkenende voor commissie Economie op 9 september 2016
 6. Statenvoorstel Project Sluiskiltunnel Eindafrekening - UITV-071
  1. Statenvoorstel Project Sluiskiltunnel Eindafrekening - UITV-071
 7. Brief GS van 19 juli 2016 met voortgangsrapportages grote projecten tweede kwartaal 2016 - 16011364
  1. Brief GS van 19 juli 2016 met voortgangsrapportages 2e kwartaal 2016 grote projecten Zeeland - 16011364
 8. Brief Jaarverslag Jouw Zeeland 2015 - 16007706
  1. Brief Jaarverslag Jouw Zeeland 2015 - 16007706
 9. Toezeggingenlijst bijgewerkt commissie Economie bij agenda 9 september 2016 - 16012779
  1. Brief Gedeputeerde Staten van 14 juni 2016 over toezegging PS nummer 22 bijdrage infrastructuur - 16009070
  2. Brief GS van 12 juli 2016 over wetgeving regionale omroepen motie 25 -16010844
  3. Brief Gedeputeerde Staten van 12 juli 2016 over toezegging 44 communicatie Connexxion-De Lijn - 16010047
  4. Brief Gedeputeerde Staten van 12 juli 2016 over stand van zaken motie 9 kustverbinding Vlaanderen en Zeeuws Vlaanderen - 16010483
  5. Brief (afschrift) van Gedeputeerde Staten aan Kabinet en Tweede Kamer over Economische Structuurversterking - 16012559
  1. Toezeggingenlijst commissie Economie bij agenda 9 september 2016 - 16012779
 10. Verslag (concept) commissie Economie van 17 juni 2016
  1. Verslag (concept) commissie Economie van 17 juni 2016
 11. Volgende vergadering; 7 oktober 2016
 12. Sluiting
 13. Ingekomen stukken ter kennisneming
  1. Brief GS met jaarrekening 2015 Westerschelde Ferry - 16008863
  2. Verslag (concept) Overlegplatform Openbaar Vervoer van 7 juni 2016 - 16008946
  3. Brief (afschrift) GS aan Minister van I&M van 19 juli 2016 over bijdrage Provincie Zeeland aan Nieuwe Sluis Terneuzen - 16010590
  4. Brief GS van 5 juli 2016 over herstructureringsfonds bedrijventerreinen - 16010011
  5. Brief GS van 30 augustus 2016 over concessiemanagement openbaar vervoer - 16012632
  6. E-mail van actiegroep ZAAP van 6 september 2016 over opheffen PAAZ afdelingen

Laatste wijziging 20-05-2020 08:53:15