Locatie: 
Louise de Colignyzaal
Aanvang: 
09:00 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
  1. Mededelingen van gedeputeerden
  2. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  3. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Brief GS van 24 september 2019 over Natuurbeheerplan Zeeland - 19424772
  1. Brief GS (oplegnotitie) van 24 september 2019 over Natuurbeheerplan Zeeland - 19431419
  2. Brief GS van 24 september 2019 over Natuurbeheerplan Zeeland - 19424772
  3. Brief GS (bijlage 1) - Natuurbeheerplan Planwijziging 2019 - 19425825
  4. Brief GS (bijlage 2) - Ontwerp planwijziging 2019 Antwoordnota - 19425826
  5. Brief GS (bijlage 3) - besluit 3e wijzigingomgevingsverordening Zeeland 2018 - 19425827
  6. Antwoorden op technische vragen D66 m.b.t. Natuurbeheerplan Zeeland - 20001602
 6. Brief GS van 14 januari 2020 (met bijlage) met reactie op voorstel AB RUD Zeeland, instemmen met ontwerp 1e Begrotingswijziging 2020 - 20000576
  1. Brief GS (oplegnotitie) over 1e wijziging begroting 2020 RUD Zeeland (20000576) - 20001339
  2. Brief GS van 14 januari 2020 (met bijlage) met reactie op voorstel AB RUD Zeeland, instemmen met ontwerp 1e Begrotingswijziging 2020 - 20000576
 7. E-mail (met bijlage) van Stichting Witte Wijk Sas van 5 november 2019 over vraag subsidie sloophuizen - 19430679
  1. E-mail (oplegnotitie) van Stichting Witte Wijk Sas van 5 november 2019 over vraag subsidie sloophuizen - 20000879
  2. E-mail (met bijlage) van Stichting Witte Wijk Sas van 5 november 2019 over vraag subsidie sloophuizen - 19430679
 8. E-mail burger van 22 november 2019 over "Houtrook is ziekmakend" - 19432458
  1. E-mail burger (oplegnotitie) van 22 november 2019 over "Houtrook is ziekmakend" - 20000877
  2. E-mail burger van 22 november 2019 over "Houtrook is ziekmakend" - 19432458
  3. Antwoorden op technische vragen m.b.t. Houtrook is ziekmakend - PvdD
 9. Besluitenlijst (concept) van commissie Ruimte van 22 november 2019
  1. Besluitenlijst (concept) van commissie Ruimte van 22 november 2019 -19433862
 10. Toezeggingenlijst (bijgewerkt) commissie Ruimte - 194358575
  1. Brief GS van 7 januari 2020 met afdoening toezegging nr. 18 Cie Ruimte over rapporten m.b.t. second opinion besluit RUD over vergister, met bijlagen - 20000074
   1. Brief GS (oplegnotitie) 7 januari 2020 met afdoening toezegging nr. 18 Cie Ruimte over rapporten m.b.t. second opinion besluit RUD over vergister, met bijlagen - 20000917
   2. Brief GS van 7 januari 2020 met afdoening toezegging nr. 18 Cie Ruimte over rapporten m.b.t. second opinion besluit RUD over vergister, met bijlagen - 20000074
  1. Toezeggingenlijst commissie Ruimte - 19435875
  2. Toezeggingenlijst (bijlage 1) - Vragen (PvdA) commissie Ruimte 22-11- 2019 met Antwoorden / Afdoening toezeggingen
 11. Volgende vergadering: 14 februari 2020, aanvang 9:00 uur
 12. Sluiting
 13. Ingekomen stukken ter kennisneming
 14. Brief GS van 12 november 2019 over onderzoek naar legionella in biologische afvalwaterzuiveringsinstallaties - 19431068
  1. Brief GS van 12 november 2019 over onderzoek naar legionella in biologische afvalwaterzuiveringsinstallaties - 19431068
 15. Verslag Ambtelijk College Vlaams Nederlandse Scheldecommissie (VNSC) voorjaarsvergadering 5 juni 2019 - 20000722
  1. Verslag Ambtelijk College VNSC voorjaarsvergadering 5 juni 2019 - 20000722
  1. Verslag Ambtelijk College Vlaams Nederlandse Scheldecommissie (VNSC) najaarsverslag 13 november 2019 - 20001606

Laatste wijziging 18-04-2020 10:32:28