Locatie: 
Louise de Colignyzaal
Aanvang: 
09:00 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
  1. Overige: Memo met bijeenkomsten e.d. update januari 2017
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
  1. Mededelingen van gedeputeerden
  2. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  3. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Brief ZLTO van 9 januari 2017 over verduurzamen veehouderij - 17000511
  1. E-mail Dierenbescherming NL van 16 januari 2017 met afschrift brief aan GS over diervriendelijker veehouderij in Zeeland - 17000939
   1. E-mail Dierenbescherming (oplegnotitie) met afschrift brief aan GS over verduurzamen veehouderij - 17000939
   2. E-mail Dierenbescherming NL van 16 januari 2017 met afschrift brief aan GS over diervriendelijker veehouderij in Zeeland - 17000939
   3. Brief (afschrift) Dierenbescherming NL aan GS van 16 januari 2017 over diervriendelijkere pluimveehouderij - 17000941
  1. Brief ZLTO (oplegnotitie) over verduurzamen veehouderij - 17000511
  2. Brief ZLTO van 9 januari 2017 over verduurzamen veehouderij - 17000511
 6. Brief GS van 8 november 2016 met voortgangsrapportages grote projecten Provincie Zeeland, derde kwartaal 2016 - 16017889
  1. Brief GS van 8 november 2016 over stand van zaken Natuurpakket Westerschelde programma november 2016 - 16017358
   1. Brief (oplegnotitie) stand van zaken NPW programma november 2016 - 16017358
   2. Brief GS van 8 november 2016 over stand van zaken Natuurpakket Westerschelde programma november 2016 - 16017358
  1. Brief (oplegnotitie) GS voortgangsrapportages grote projecten Zeeland - 16017889
  2. Brief GS van 8 november 2016 met voortgangsrapportages grote projecten Provincie Zeeland, derde kwartaal 2016 - 16017889
 7. Statenvoorstel invoering PxQ 2017 - zienswijze op voorgenomen besluit AB RUD 31-10-2016 - 17000089 - DIO-115
  1. Statenvoorstel invoering PxQ (oplegnotitie) RUD - 17000089
  2. Statenvoorstel met brief GS over invoering PxQ 2017 - zienswijze op voorgenomen besluit AB RUD 31-10-2016 - 17000089 - DIO-115
  3. Statenvoorstel invoering PxQ (bijlage 1) - Brief PS over zienswijze invoering PxQ systematiek - 17000089 - DIO-115
  4. Statenvoorstel invoering PxQ (bijlage 2) - Brief RUD over PxQ systematiek - 17000089 - DIO-115
  5. Statenvoorstel invoering PxQ (bijlage 3) - PxQ RUD Zeeland 2016 verrekensystematiek Zeeuws Kwaliteitsniveau - 17000089 - DIO-115
  6. Statenvoorstel invoering PxQ (bijlage 4) - Implementatieplan PxQ RUD Zeeland - 17000089 - DIO-115
  7. Statenvoorstel invoering PxQ (bijlage 5) - Deloitte Rapport feitelijke bevindingen onderzoek PxQ systematiek - 17000089 - DIO-115
 8. Brief GS van 21 december 2016 met concept Zeeuwse Kustvisie - 17000050
  1. Brief SP van 3 november 2016 met onderzoeksrapport 'De Zeeuwse kust is voor iedereen' - 16017433
   1. Beantwoording vragen SP tijdens interpellatiedebat Kustvisie PS 30 september 2016
   1. Brief SP (oplegnotitie) van 3 november 2016 met rapport De kust is voor iedereen - 16017433
   2. Brief SP van 3 november 2016 met onderzoeksrapport 'De Zeeuwse kust is voor iedereen' - 16017433
   3. Overige: SP onderzoek de kust is voor iedereen
  2. E-mail Natuurmonumenten van 7 november 2016 over Kustpact - 16017650
   1. E-mail Natuurmonumenten (oplegnotitie) over Kustpact - 16017650
   2. E-mail Natuurmonumenten van 7 november 2016 over Kustpact (openbaar) - 16017650
  1. Brief GS (oplegnotitie) 21-12-2016 met concept Zeeuwse Kustvisie - 17000050
  2. Brief GS over (concept) Zeeuwse Kustvisie, met Notitie (concept) Overgangsbeleid irt Zeeuwse kustvisie, met kaarten - 17000050
  3. Overige: Publicatie (concept) Zeeuwse kustvisie
  4. Overige: Publicatie (concept) Zeeuwse kustvisie, bijlage Kaarten
  5. Overige: Bijlage 1 - BS waardering en strategieen voor behoud en versterken van landschappelijke kwaliteit Zeeuwse kust
  6. Overige: Bijlage 2 - ZKA - Verblijfsrecreatie aan Zeeuwse kust
  7. Overige: Bijlage 3 - ZKA - Zorg voor meer differentiatie
  8. Overige: Bijlage 4 - ZKA - De delta verdient meer
  9. Overige: Bijlage 5 - Strootman - Inventarisatie waarden en beleid aan Nederlandse kust
 9. Brief GS van 4 januari 2017 over Oosterscheldevisie 2018-2024 - 17000045
  1. Brief GS (oplegnotitie) 4 januari 2017 over Oosterscheldevisie 2018-2024 - 17000045
  2. Brief GS van 4 januari 2017 over Oosterscheldevisie 2018-2024 - 17000045
 10. E-mail inwoner Reimerswaal van 23 november 2016 met verzoek om maatwerk in PRV voor overname c.q. uitbreiding camperplaats in Hansweert - 16019099
  1. Brief GS e-mail (oplegnotitie) inwoner Reimerswaal met verzoek maatwerk PRV camperplaats Hansweert - 16019099
  2. E-mail inwoner Reimerswaal van 23 november 2016 met verzoek om maatwerk in PRV voor overname c.q. uitbreiding camperplaats in Hansweert, geanonimiseerd - 16019099
  3. Overige: Themapublicatie Campertoerisme
 11. Verslag (concept) van commissie Ruimte van 25 november 2016
  1. Verslag (concept) Ruimte 25-11-2016
 12. Toezeggingenlijst (bijgewerkt) - 17000439
  1. Toezeggingenlijst (bijgewerkt), beh. verg. 20-1-2017 - 17000439
 13. Volgende vergadering: vrijdag 17 februari 2017, aanvang: 09:00 uur
 14. Sluiting
 15. Ingekomen stukken ter kennisneming
 16. Brief GS van 29 november 2016 over wijziging Provinciale Milieuverordening over varend ontgassen - 16018616
  1. Brief GS (oplegnotitie) 29-11-2016 wijziging PMV over varend ontgassen - 16018616 .pdf
  2. Brief GS van 29 november 2016 over wijziging Provinciale Milieuverordening over varend ontgassen - 16018616
 17. E-mail secretaris Natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta van 13 december 2016 met kennisgeving vaststelling begrotingswijzingen AB NR-schap ZWD op 9 december 2016 - 16020650
  1. E-mail NR-schap (oplegnotitie) vaststelling begrotingswijzigingen GR NR ZWD - 16020650
  2. E-mail secretaris Natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta van 13 december 2016 met kennisgeving vaststelling begrotingswijzingen AB NR-schap ZWD op 9 december 2016 - 16020650
  3. Overige: 08.1 najaarsrapportage ZWD 2016
  4. Overige: 09.0 voordracht 1e begrotwijz 2017
  5. Brief NR ZWD aan deelnemers & BZK over begrotingswijziging Deltaschap

Laatste wijziging 20-05-2020 08:53:36