Locatie: 
Louise de Colignyzaal
Aanvang: 
09:00 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
  1. Mededelingen van gedeputeerden
  2. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  3. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Statenvoorstel (Ontwerp) Rapport Rekenkamer Zeeland 'Opdrachtgeverschap Brzo beschouwd' - SGR-22
  1. Brief Rekenkamer Zeeland van 8 november 2016 over toezegging stand van zaken regelgeving VTH-taken voor BRZO-bedrijven - 16017362
   1. Brief Rekenkamer Zeeland (oplegnotitie) over toezegging VTH-taken voor BRZO-bedrijven - 16017362
   2. Brief Rekenkamer Zeeland van 8 november 2016 over toezegging stand van zaken regelgeving VTH-taken voor BRZO-bedrijven - 16017362
  1. BRZO rapport
  2. Statenvoorstel (Ontwerp) (oplegnotitie) Rapport Rekenkamer Zeeland 'Opdrachtgeverschap Brzo beschouwd' - SGR-22
  3. Statenvoorstel (Ontwerp) Rapport Rekenkamer Zeeland 'Opdrachtgeverschap Brzo beschouwd' - SGR-22
 6. Brief GS van 15 november 2016 over begrotingswijziging 2016 RUD i.v.m. overdracht bevoegdheden BRZO - 16017959
  1. Brief GS (oplegnotitie) van 15 november 2016 over begrotingswijziging 2016 RUD i.v.m. overdracht bevoegdheden BRZO - 16017959
  2. Brief GS van 15 november 2016 over begrotingswijziging 2016 RUD i.v.m. overdracht bevoegdheden BRZO - 16017959
 7. Statenvoorstel tot herbenoeming voorzitter Commissie Regionaal Overleg luchthaven Midden-Zeeland - DIO-RM-102
  1. Statenvoorstel (oplegnotitie) tot herbenoeming voorzitter Commissie Regionaal Overleg luchthaven Midden-Zeeland - DIO-RM-102
  2. Statenvoorstel tot herbenoeming voorzitter Commissie Regionaal Overleg luchthaven Midden-Zeeland - DIO-RM-102
 8. Brief GS van 8 november 2016 met voortgangsrapportages grote projecten Provincie Zeeland, derde kwartaal 2016 - 16017889
  1. Brief GS van 8 november 2016 over stand van zaken Natuurpakket Westerschelde programma november 2016 - 16017358
   1. Brief GS (oplegnotitie) van 8 november 2016 over stand van zaken Natuurpakket Westerschelde programma november 2016 - 16017358
   2. Brief GS van 8 november 2016 over stand van zaken Natuurpakket Westerschelde programma november 2016 - 16017358
  1. Brief GS (oplegnotitie) van 8 november 2016 met voortgangsrapportages grote projecten Provincie Zeeland, derde kwartaal 2016 - 16017889
  2. Brief GS van 8 november 2016 met voortgangsrapportages grote projecten Provincie Zeeland, derde kwartaal 2016 - 16017889
 9. Statenvoorstel concept ontwerp-Natuurvisie Zeeland 2017-2022 - DIO-WBN-101
  1. Statenvoorstel concept ontwerp (oplegnotitie) Natuurvisie Zeeland 2017-2022 - DIO-WBN-101
  2. Statenvoorstel concept ontwerp Natuurvisie Zeeland 2017-2022 - DIO-WBN-101
 10. Brief GS van 8 november 2016 over begrotingswijzigingen GR Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta - 16017359
  1. E-mail Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta van 19 oktober 2016 met mededeling over Inspiratiecentrum Grevelingen - 16016151
   1. E-mail (oplegnotitie) Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta van 19 oktober 2016 met mededeling over Inspiratiecentrum Grevelingen - 16016151
   2. E-mail Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta van 19 oktober 2016 met mededeling over Inspiratiecentrum Grevelingen - 16016151
  1. Brief GS (oplegnotitie) van 8 november 2016 over begrotingswijzigingen GR Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta - 16017359
  2. Brief GS van 8 november 2016 over begrotingswijzigingen GR Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta - 16017359
  1. Brief SP van 3 november 2016 met onderzoeksrapport 'De Zeeuwse kust is voor iedereen' - 16017433
   1. Beantwoording vragen SP tijdens interpellatiedebat Kustvisie PS 30 september 2016
   1. Brief SP (oplegnotitie) van 3 november 2016 met onderzoeksrapport 'De Zeeuwse kust is voor iedereen' - 16017433
   2. Brief SP van 3 november 2016 met onderzoeksrapport 'De Zeeuwse kust is voor iedereen' - 16017433
   3. SP-onderzoek "De kust is voor iedereen"
  2. E-mail Natuurmonumenten van 7 november 2016 over Kustpact - 16017650
   1. E-mail Natuurmonumenten (oplegnotitie) over Kustpact - 16017650
   2. E-mail Natuurmonumenten van 7 november 2016 over Kustpact (openbaar) - 16017650
 11. Brief ZMF (afschrift) aan gemeenteraad Noord-Beveland over raadsvoorstel Zeeuwse Lagune - 16018918
  1. Brief ZMF (afschrift) aan gemeenteraad Noord-Beveland over Zeeuwse Lagune - 16018918
 12. Verslag (concept) van commissie Ruimte van 7 oktober 2016
  1. Verslag (concept) van commissie Ruimte van 7 oktober 2016
 13. Toezeggingenlijst (bijgewerkt) - 16018665
  1. Toelichting Tennet; hoogspanningsverbinding met Zeeuws-Vlaanderen
  1. Toezeggingenlijst (bijgewerkt) behandelen 25-11-2016 - 16018665
 14. Volgende vergadering: 20 januari 2017, aanvang 09:00 uur
 15. Voorstel overgaan tot besloten vergadering i.v.m. vaststellen verslag besloten commissievergadering 7 oktober 2016
 16. Sluiting
 17. Ingekomen stukken ter kennisneming
  1. Brief GS van 10 oktober 2016 met monitor Zeeuwse Brzo inspecties 2015 - 16015369
   1. Brief GS (oplegnotitie) van 10 oktober 2016 met monitor Zeeuwse Brzo inspecties 2015 - 16015369
   2. Brief GS van 10 oktober 2016 met monitor Zeeuwse Brzo inspecties 2015 - 16015369

Laatste wijziging 20-05-2020 08:53:29