Locatie: 
Louise de Colignyzaal
Aanvang: 
09:00 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
  1. Agenda, gewijzigd, Commissie Ruimte 6 oktober 2017 - 17020837
 3. Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
  1. Mededelingen van gedeputeerden
  2. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  3. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Statenvoorstel Nazorg Stortplaats Koegorspolder - DIO-156
  1. Statenvoorstel (oplegnotitie) Nazorg Stortplaats Koegorspolder (DIO-156) - 17020398
  2. Statenvoorstel Nazorg Stortplaats Koegorspolder - DIO-156
 6. Brief GS van 26 september 2017 met 1e wijziging begroting 2018 RUD - 17020519
  1. Brief GS (oplegnotitie) van 26 september 2017 met 1e wijziging begroting 2018 RUD - 17020519
  2. Brief GS van 26 september 2017 met 1e wijziging begroting 2018 RUD - 17020519
 7. E-mail Dierenbescherming NL van 23 juni 2017 met brief en rapport 'Ganzen vergassen in Nederland' - 17014051
  1. E-mail Dierenbescherming NL (oplegnotitie) van 23 juni 2017 met brief en rapport 'Ganzen vergassen in Nederland' (17014051) - 17014126
  2. E-mail Dierenbescherming NL van 23 juni 2017 met brief en rapport 'Ganzen vergassen in Nederland' - 17014051
 8. Brief GS van 7 september 2017 over start beleidsnota Natuurwetgeving en consultatie maatschappelijk veld - 17018694
  1. Brief GS (oplegnotitie) start beleidsnota Natuurwetgeving en consultatie maatschappelijk veld - 17020600
  2. Brief GS van 7 september 2017 over start beleidsnota Natuurwetgeving en consultatie maatschappelijk veld - 17018694
 9. Brief Deltacommissaris van 19 september 2017 over Deltaplan Ruimtelijke adaptatie - 17020174
  1. Brief (oplegnotitie) Deltacommissaris over Deltaplan Ruimtelijke adaptie (17020174) - 17020991
  2. Brief Deltacommissaris van 19 september 2017 over Deltaplan Ruimtelijke adaptatie - 17020174
 10. E-mail van Staatsbosbeheer van 24 juli 2017 met brief aan deelnemers GR Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta over opheffing Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta - 17016660
  1. E-mail (oplegnotitie) van Staatsbosbeheer over opheffing van Natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta - 17020446
  2. E-mail van Staatsbosbeheer van 24 juli 2017 met brief aan deelnemers GR Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta over opheffing Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta - 17016660
  1. Brief GS (met bijlagen) van 5 september 2017 over wijziging toelichting beleidsregels toedeling ontwikkelingsruimte stikstof i.k.v. PAS - 17018677
   1. Brief GS (oplegnotitie) toelichting aanpassing beleidsregels stikstof (17018677) - 17021307
   2. Brief GS (met bijlagen) van 5 september 2017 over wijziging toelichting beleidsregels toedeling ontwikkelingsruimte stikstof i.k.v. PAS - 17018677
 11. Besluitenlijst (concept) van commissie Ruimte van 8 september 2017 - 17020673
  1. Besluitenlijst (concept, gewijzigd) commissie Ruimte 8 september 2017 - 17020673
 12. Toezeggingenlijst, bijgewerkt - 17021229
  1. Toezeggingenlijst Ruimte, behandelen 6-10-2017 - 17021229
 13. Volgende vergadering: 24 november 2017, aanvang: 09:00 uur
 14. Sluiting
 15. Ingekomen stukken ter kennisneming
  1. Brief Advocatenkantoor Van de Sanden & Peters aan PS met afschrift brief aan GS over subsidieverlening bedrijventerrein Zierikzee - 17017072
   1. Brief Advocatenkantoor Van de Sanden (oplegnotitie) subsidie Haringvlietplein (17017072) - 17021328
   2. Brief Advocatenkantoor Van de Sanden en Peters over subsidieverlening herstructurering bedrijventerrein Zierikzee, zonder persoonsgegevens - 17017072

Laatste wijziging 20-05-2020 08:54:10