Locatie: 
Louise de Colignyzaal
Aanvang: 
08:30 uur

Algemene documenten

Agenda

  1. Opening en mededelingen van de voorzitter
  2. Brief GS van 22 september 2016 met verzoek tot informeren PS over Perkpolder in besloten commissievergadering - 16013909
    1. Besluit commissie tot besloten vergadering
    1. Brief GS van 22 september 2016 met verzoek tot informeren PS over Perkpolder in besloten commissievergadering - 16013909
  3. Heropening vergadering in beslotenheid en besluit tot oplegging geheimhoudingsplicht gedeelde informatie o.g.v. Wob
  4. Informatieverstrekking door GS over project Perkpolder
  5. Sluiting


Laatste wijziging 20-07-2017 16:33:09