Vergadering Gedeputeerde Staten van 11 januari 2022

11 januari 2022
09:15
Admiraliteitszaal

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland.