Locatie: 
Statenzaal, Abdij 10 te Middelburg
Aanvang: 
09:30 uur
Einde: 
17:05 uur

Agenda

Gewijzigde agenda voor de openbare vergadering van de Provinciale Staten van Zeeland.

 1. Opening en berichten van verhindering
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen agenda
 4. Vaststellen notulen PS van 31 januari 2014
 5. Ingekomen stukken
  1. Verzoek van het lid Robesin (PvZ) van 14 februari 2014 tot interpellatie over krantenartikel over WCT
   Afdoeningsvoorstel: verzoek behandelen en bij instemming bepalen moment van interpellatie
  2. Brief Höfkes Advies & Consultancy van 19 februari 2014 met verzoek tot aanpassing van Woonvisie versus subsidie voor het ombouwen van kantoorgebouwen tot woningen en het weer vrij maken woningmarkt
   Afdoeningsvoorstel: brief in handen van GS stellen ter afhandeling
  3. Brief minister BZK van 18 februari 2014 over aandachtspunten financieel toezicht 2015
   Afdoeningsvoorstel: GS verzoeken invulling te geven aan aandachtspunten financieel toezicht 2015
  4. E-mail van Vereniging Redt de Kaloot van 27 februari 2014 met bijlage open brief aan PS en GS over WCT-project
   Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
  5. Brief OR Brief OR Veolia Fast Ferries van 28 februari 2014 waarin zorg wordt uitgesproken over minder afvaarten en dreigend isolement Zeeuws Vlaanderen
   Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
  6. Brief gemeenten Veere, Vlissingen, Schouwen-Duiveland en Middelburg van 13 maart 2014 inzake bezuinigingen statenvoorstel
   Afdoeningsvoorstel: betrekken bij Statenvoorstel Invulling taakstellende bezuinigingen najaarsnota 2013 / begroting 2014
 6. Ingekomen stukken GS en cvdK
  1. Brief van GS van 28 januari 2014 met reactie op financieel toezicht; vorm en bevindingen 2014
   Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
  2. Conceptbrief van PS aan minister BZK met reactie op financieel toezicht; vorm en bevindingen 2014
   Afdoeningsvoorstel: instemmen met reactie
  3. Brief GS van 11 februari 2014 over opclassificatie gemeente Sluis
   Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
  4. Brief van commissaris van de Koning van 21 februari 2014 over melden nevenfunctie
   Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
  5. Brief GS van 25 februari 2014 over opstelling en gezamenlijk ondertekening intentieverklaring nieuwbouw ziekenhuislocatie Mortiere
   Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
  6. Brief GS van 26 februari 2014 over overeenkomst spoorproject Goes
   Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
  7. Brief GS van 21 februari 2014 over windenergie in de 12-mijlszone
   Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
  8. Brief GS van 11 maart 2014 over provinciale investeringen in gemeenten
   Afdoeningsvoorstel: betrekken bij Statenvoorstel Invulling taakstellende bezuinigingen najaarsnota 2013 / begroting 2014
 7. Hamerstukken
  1. Statenvoorstel Besluit financieringsstatuut 2013 Provincie Zeeland (aangepaste versie)
  2. Statenvoorstel 3e wijziging begroting Provincie Zeeland 2014
  3. Statenvoorstel Wob-verzoek De Persdienst buitenlandse reizen 2009 t/m 2013
  4. Statenvoorstel Referendumverordening Provincie Zeeland
  5. Statenvoorstel Gewijzigde planning vergaderingen PS 2014
 8. Voorstellen
  1. Initiatiefvoorstel GroenLinks: toekomstige bestuurlijke organisatie in de Provincie Zeeland
  2. Statenvoorstel Invulling taakstellende bezuinigingen najaarsnota 2013 / begroting 2014
 9. Vragensessie
 10. Moties niet behorend bij een agendapunt
 11. Resumptie van de besluiten. Statengriffier gemachtigd.
 12. Sluiting

Bijlage bij de agenda voor Provinciale Staten van 14 maart 2014
Ingekomen stukken ter kennisneming

 1. Antwoorden van Gedeputeerde Staten van 21 januari 2014 op schriftelijke (art. 44) vragen van het lid Haaze (PVV) over elektrisch vissen
 2. Antwoorden van Gedeputeerde Staten van 21 januari 2014 op schriftelijke (art. 44) vragen van het lid Harpe (GL) over Zeeland deels onbereikbaar per NS
 3. Antwoorden van Gedeputeerde Staten van het lid Feijtel (CDA) over het ganzenakkoord
 4. Antwoorden van Gedeputeerde Staten van 21 januari 2014 op schriftelijke (art. 44) vragen van het lid Harpe (GL) over blootstelling omwonenden aan 'gewasbeschermingsmiddelen'
 5. Antwoorden van Gedeputeerde Staten van 28 januari 2014 op schriftelijke (art. 44) vragen van het lid Robesin (PvZ) over financieel risico ontpolderde Hedwigepolder
 6. Antwoorden van Gedeputeerde Staten van 28 januari 2014 op schriftelijke (art. 44) vragen van het lid Van Tilborg (SP) over toezegging tot onderzoek Zeeuws OV-bedrijf
 7. Antwoorden van Gedeputeerde Staten van 28 januari 2014 op schriftelijke (art. 44) vragen van het lid Robesin (PvZ) over Waterdunen als toonbeeld van good governance
 8. Antwoorden van Gedeputeerde Staten van 28 januari 2014 op schriftelijke (art. 44) vragen van het lid Robesin (PvZ) over problemen binnenvaart in Terneuzen i.v.m. bouw van nieuwe zeesluis
 9. Antwoorden van Gedeputeerde Staten van 4 februari 2014 op schriftelijke (art. 44) vragen van het lid Harpe (GL) over fijnstof
 10. Antwoorden van Gedeputeerde Staten van 4 februari 2014 op schriftelijke (art. 44) vragen van het lid Van Tilborg (SP) over minder subsidiegelden uit het EFRO
 11. Antwoorden van Gedeputeerde Staten van 11 februari 2014 op schriftelijke (art. 44) vragen van het lid Haaze (PVV) over verkiezingsdebatten SCOOP
 12. Antwoorden van Gedeputeerde Staten van 11 februari 2014 op schriftelijke (art. 44) vragen van het lid Harpe (GL) over Zeeland duur voor inwoners en toeristen
 13. Antwoorden van Gedeputeerde Staten van 11 februari 2014 op schriftelijke (art. 44) vragen van het lid Harpe (GL) over voortijdig sluiten Kerncentrale Borssele
 14. Antwoorden van Gedeputeerde Staten van 18 februari 2014 op schriftelijke (art. 44) vragen van het lid Robesin (PvZ) over onttrekking zoet water aan kreekruggen
 15. Antwoorden van Gedeputeerde Staten van 18 februari 2014 op schriftelijke (art. 44) vragen van de leden Erbisim en Hamelink (PvdA) over Zeeuws scholingsfonds (ESF)
 16. Antwoorden van Gedeputeerde Staten van 18 februari 2014 op schriftelijke (art.44) vragen van de leden De Kaart en Hamelink (PvdA) over OV in Zeeland
 17. Antwoorden van Gedeputeerde Staten van 18 februari 2014 op schriftelijke (art. 44) vragen van het lid Robesin (PvZ) over WCT
 18. Antwoorden van Gedeputeerde Staten van 18 februari 2014 op schriftelijke (art. 44) vragen van het lid Colijn (CU) over WCT
 19. Antwoorden van Gedeputeerde Staten van 25 februari 2014 op schriftelijke (art. 44) vragen van het lid Robesin (PvZ) over noodzaak extra bezuinigingen en inleveren op natuurbeleid en blijven inzetten op economie.