Locatie: 
Statenzaal, Abdij 10 te Middelburg
Aanvang: 
09:30 uur
Einde: 
15:55 uur

Agenda

Agenda voor de openbare vergadering van de Provinciale Staten van Zeeland.

 1. Opening en berichten van verhindering
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen agenda
 4. Benoeming en beëdiging nieuw statenlid
 5. Vaststellen notulen
  1. PS van 4 juli 2014
 6. Ingekomen stukken
  1. Brief van Raad van State van 22 juli 2014 over Luchthaven Midden-Zeeland, verordening Luchthavenbesluit Midden-Zeeland / Kennisgeving verzoek om voorziening
   Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
  2. Brief van de Raad van State van 12 augustus 2014 over Luchthaven Midden-Zeeland, verordening Luchthavenbesluit Midden-Zeeland / Verzoek om voorlopige voorziening
   Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
  3. E-mail van mw. M.H. Robben van 16 augustus 2014 over aanpassing evenementenbeleid
   Afdoeningsvoorstel: overdragen aan GS
  4. Brief van TOZeeland van 1 september 2014 over input voor de verkiezingsprogramma's
   Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
  5. Brief van Raad van State van 2 september 2014 met uitspraak voorlopige voorziening Verordening Luchthavenbesluit Midden-Zeeland
   Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
  6. Brief van de gemeente Sluis van 4 september 2014 over fiets-voetveer
   Afdoeningsvoorstel: betrekken bij behandeling van statenvoorstel fiets-voetveer Vlissingen-Breskens (Fast-Ferry)
  7. E-mail van Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) van 9 september 2014 over diergezondheidsprobleem door Jacobkruiskruid
   Afdoeningsvoorstel: overdragen aan GS
  8. Brief van de gezamenlijke dorpsraden in de gemeente Sluis van 4 september 2014
   Afdoeningsvoorstel: afhandeling overdragen aan GS
 7. Ingekomen stukken GS en CvdK
  1. Brief GS van 17 juli 2014 over actualiteiten Thermphos
   Afdoeningsvoorstel: betrekken bij behandeling van statenvoorstel Faillissement Thermphos
  2. Brief GS van 29 juli 2014 over Thermphos update
   Afdoeningsvoorstel: betrekken bij behandeling van statenvoorstel Faillissement Thermphos
  3. Brief GS van 23 september 2014 m.b.t. zienswijze van burgercommissielid Van den DooI (PVV) inzake werkwijze oprichten BV voor de exploitatie van de Fast Ferry
   Afdoeningsvoorstel: betrekken bij behandeling van statenvoorstel fiets-voetveer Vlissingen-Breskens (Fast Ferry)
 8. Hamerstukken
  1. Statenvoorstel Vergaderoverzicht 2015
  2. Statenvoorstel Aanbevelingen Rekenkamer Zeeland onderzoeksrapport "Inventarisatie vastgoed en gronden Provincie Zeeland"
  3. Statenvoorstel 9e begrotingswijziging Provincie Zeeland 2014
  4. Statenvoorstel Advies aan Commissariaat van de Media m.b.t. nieuwe zendmachtiging Omroep Zeeland
  5. Statenvoorstel Bijdrage onderhoud dak Zeeuwse bibliotheek
 9. Voorstellen
  Bespreekpunt
  Verheldering communicatie DELTA NV
  1. Initiatiefvoorstel van het lid Harpe (GL) over onafhankelijk onderzoek handhavingstraject Thermphos
  2. Statenvoorstel Faillissement Thermphos
  3. Statenvoorstel fiets-voetveer Vlissingen-Breskens (Fast-Ferry)
  4. Statenvoorstel Mandaatbesluit afhandeling Wob-verzoeken PS van Zeeland 2014
 10. Vragensessie
 11. Moties niet behorend bij een agendapunt
  Resumptie van de besluiten. Statengriffier gemachtigd.
   
 12. Sluiting

Bijlage bij de agenda voor Provinciale Staten van 26 september 2014
Ingekomen stukken ter kennisneming

 1. Antwoorden van Gedeputeerde Staten van 24 juni 2014 op schriftelijke (art. 44)vragen van het lid Van Tilborg (SP) over kwart Zeeuwse spoornet in slechte staat
 2. Antwoorden van Gedeputeerde Staten van 24 juni 2014 op schriftelijke (art. 44) vragen van de leden Erbisim en Evertz (PvdA) over transitie jeugdzorg
 3. Antwoorden van Gedeputeerde Staten van 24 juni 2014 op schriftelijke (art. 44)vragen van het lid Harpe (GL) over frequent opleggen geheimhouding
 4. Antwoorden van Gedeputeerde Staten van 1 juli 2014 op schriftelijke (art. 44) vragen van het lid Robesin (PvZ) over Entreegeld (groene tol) voor sporten in de natuur
 5. Antwoorden van Gedeputeerde Staten van 1 juli 2014 op schriftelijke (art. 44) vragen van het lid Hijgenaar (D66) over bouw van permanente vakantiewoningen op het Sophiastrand
 6. Antwoorden van Gedeputeerde Staten van 1 juli 2014 op schriftelijke (art. 44) vragen van het lid Harpe (GL) over Werkwijze/bevoegdheden handhaving RUD
 7. Antwoorden van Gedeputeerde Staten van 1 juli 2014 op schriftelijke (art. 44) vragen van het lid Harpe (GL) over Sanering Thermphos
 8. Antwoorden van Gedeputeerde Staten van 19 augustus 2014 op schriftelijke (art. 44) vragen van het lid Babijn (PvZ) over bemiddeling Veiligheidsregio Zeeland
 9. Antwoorden van Gedeputeerde Staten van 19 augustus 2014 op schriftelijke (art. 44) vragen van het lid Harpe (GL) over uit de vaart nemen veerdienst Vlissingen - Breskens
 10. Antwoorden van Gedeputeerde Staten van 19 augustus 2014 op schriftelijke (art. 44) vragen van het lid Harpe (GL) over vooraankondiging uit de vaart nemen Fast Ferries
 11. Antwoorden van Gedeputeerde Staten van 19 augustus 2014 op schriftelijke (art. 44) vragen van het lid Robesin (PvZ) over uitsluiten lokale rederijen
 12. Antwoorden van Gedeputeerde Staten van 26 augustus 2014 op schriftelijke (art. 44) vragen van het lid Babijn (PvZ) over bezuinigingen vergoedingen ganzenschade
 13. Antwoorden van Gedeputeerde Staten van 26 augustus 2014 op schriftelijke (art. 44) vragen van het lid Robesin (PvZ) over getijden-energieopwekking op zee
 14. Antwoorden van Gedeputeerde Staten van 2 september 2014 op schriftelijke (art. 44) vragen van de leden Dorst en Van der Maas (SGP) over Werkprogramma Zeehavens 2014-2016
 15. Antwoorden van Gedeputeerde Staten van 2 september 2014 op schriftelijke (art. 44) vragen van de leden Erbisim en Evertz (PvdA) over Werkprogramma Zeehavens 2014-2016
 16. Antwoorden van Gedeputeerde Staten van 2 september 2014 op schriftelijke (art. 44) vragen van het lid Harpe (GL) over Thermphos 
 17. Antwoorden van Gedeputeerde Staten van 9 september 2014 op schriftelijke (art. 44) vragen van het lid Robesin (PvZ) over effecten Russische boycot op Zeeuwse Agrofood sector
 18. Antwoorden van Gedeputeerde Staten van 9 september 2014 op schriftelijke (art. 44) vragen van het lid Harpe (GL) over negatieve effecten jaarafrekening door zonnepanelen
 19. Antwoorden van Gedeputeerde Staten van 9 september 2014 op schriftelijke (art. 44) vragen van de leden De Kaart en Hamelink (PvdA) over Actie Blije Doos en Openbaar Vervoer
 20. Antwoorden van Gedeputeerde Staten van 9 september 2014 op schriftelijke (art. 44) vragen van het lid Harpe (GL) over gebruik gewasbeschermingsmiddel Imidacloprid
 21. Antwoorden van Gedeputeerde Staten van 9 september 2014 op schriftelijke (art. 44) vragen van het lid Babijn (PvZ) over Delta NV
 22. Antwoorden van Gedeputeerde Staten van 9 september 2014 op schriftelijke (art. 44) vragen van het lid Robesin (PvZ) over ontpolderen Hedwigepolder
 23. Antwoorden van Gedeputeerde Staten van 9 september 2014 op schriftelijke (art. 44) vragen van het lid Harpe (GL) over grensoverschrijdende effecten KC Doel
 24. Afschrift brief van Internetplatform ikmaakmezorgen.nl aan leden van de Vaste Commissie Economische Zaken van de Tweede Kamer der Staten Generaal over algemeen overleg natuurbeleid, ecotopenkaarten Westerschelde op 2 oktober 2014