Zeeuws Ganzenakkoord

De Provincie en de  partijen die actief zijn in het buitengebied hebben een Ganzenakkoord gesloten. Ganzen in de natuur vinden we belangrijk, maar de aanwezigheid van grote aantallen ganzen veroorzaakt toenemende schade, met name aan landbouwgewassen. In het ganzenbeleid- en beheer maken we onderscheid tussen de voorkomende soorten en te treffen maatregelen in de winter- (trekganzen) en de zomermaanden (standganzen).