Wat wel en niet mag rondom de provinciale wegen staat in de Wegenverordening Zeeland. Voor sommige zaken kunt u een ontheffing aanvragen.

De Provincie beheert de provinciale wegen en bermen. Op en langs de wegen mogen niet zomaar borden, kabels, leidingen of kraampjes geplaatst of aangebracht worden. Dat geldt ook voor het aanbrengen, snoeien en verwijderen van beplanting. Wat wel en niet mag rondom de provinciale wegen staat in de Wegenverordening Zeeland. Voor sommige zaken kunt u een ontheffing aanvragen. Voor meer informatie en het aanvragen van een ontheffing kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen.

Contact

Secretariaat Beheer en Onderhoud
+31 118 631530