Aanleg nieuwe landbouwroute Zandkreekdam (N256)

De verkeerssituatie op de N256 bij de Zandkreekdam gaat veranderen. In het voorjaar van 2022 starten we met de aanleg van een nieuwe landbouwroute. Naar verwachting zijn de werkzaamheden na de zomer in 2022 gereed.

Bovenaanzicht van de Zandkreeksluis

Nieuwe landbouwweg

De westelijke Hongersdijckbrug over de Zandkreeksluis veroorzaakt hinder voor het landbouwverkeer vanwege de lange wachttijd voor de bypass. Om de verkeersproblematiek aan te pakken is besloten een nieuwe landbouwweg aan te leggen. Ook komt er een zogenaamde landbouwsluis. Dit is een verkeersvoorziening waardoor de nieuwe landbouwweg uitsluitend gebruikt kan worden door het landbouwverkeer.

Voorbereidingen

De voorbereidende werkzaamheden zijn inmiddels gestart. Zo hebben we vorig jaar een rij bomen gerooid, die we later op een andere locatie terug planten. Ook  hebben we grondonderzoek uit laten voeren. Hieruit is gebleken dat het benodigde zandpakket drie maanden de tijd nodig heeft om in te klinken.

Planning

In het voorjaar van 2022 start de realisatiefase. Hierbij houdt de aannemer rekening met het stormseizoen en het toeristenseizoen. In maart 2022 wordt het zandpakket aangebracht en zal daarna drie maanden inklinken. Rond de zomer wordt gestart met de aanleg van de weg. Uiteraard streven we er naar overlast tot een minimum te beperken. Naar verwachting is de Landbouwroute na de zomer van 2022 gereed.