Achtergrond: wat doet Provincie Zeeland om de wegen veiliger te maken?

Zeeland is een uitgestrekte provincie. We hebben maar één snelweg en veel lange plattelandswegen met bochten en bomen erlangs. Omdat we evenveel inwoners als Rotterdam-Zuid hebben, maar beschikken over veel meer ruimte, is het vrij rustig op de wegen. Dat heeft zijn charme, maar ook zijn nadelen. Je verliest er snel je concentratie.

Als Provincie vinden we het daarom belangrijk dat het aantal verkeersslachtslachtoffers omlaag gaat. Want elke Zeeuw moet 's avonds veilig kunnen thuiskomen. Daarom maken we de wegen veiliger. Ook investeren we in gedrag.

Zeeland is een uitgestrekte provincie. We hebben maar één snelweg en veel lange plattelandswegen met bochten en bomen erlangs. Omdat we evenveel inwoners als Rotterdam-Zuid hebben, maar beschikken over veel meer ruimte, is het vrij rustig op de wegen. Dat heeft zijn charme, maar ook zijn nadelen. Je verliest er snel je concentratie.

Als Provincie vinden we het daarom belangrijk dat het aantal verkeersslachtslachtoffers omlaag gaat. Want elke Zeeuw moet 's avonds veilig kunnen thuiskomen. Daarom maken we de wegen veiliger. Ook investeren we in gedrag.

Het dagelijks provinciebestuur heeft in 2017 een ranglijst opgesteld van wegen die met voorrang moeten worden opgeknapt. Dit is de top 3:

  • Zanddijk tussen A58 en Yerseke
  • Midden-Zeelandroute (N256)
  • N290 tussen Terneuzen en Terhole

We investeren in een vlotte doorstroming én in veiligheid. Belangrijke doorgaande routes als de N62 krijgen een 'upgrade'; provinciale 80 km-wegen maken we veiliger door de aanleg van rotondes en de aanleg van parallelwegen. Bestaande vrijliggende fietspaden maken we veiliger.

We spannen ons in om ervoor te zorgen dat automobilisten en andere weggebruikers vlot en én veilig door Zeeland kunnen rijden. Bij de prioritering van de projecten is naar verschillende verkeerskundige aspecten gekeken, waarvan veiligheid en bereikbaarheid de belangrijkste zijn.