Zeeland bestaat uit overkanten, eilanden die met elkaar verbonden worden. Onze ligging op het land in de zee daagt ons uit om verbindingen te leggen: over zee, onder zee, van land naar land. De N62 vormt een belangrijke noord-zuidverbinding in Zeeland. Het is de transportas tussen de havens en industriegebieden van Gent, Terneuzen en Vlissingen.

Door de Westerscheldetunnel en nieuwe bedrijven in de regio wordt het drukker op de N62 tot aan de Belgische grens. Daarom investeert de Provincie Zeeland flink in deze 41-kilometerlange route. De Westerscheldetunnel (6,6 kilometer), de Sluiskiltunnel (1,3 kilometer) en de Sloeweg (5,3 kilometer) met haar tweebaanswegen zijn inmiddels gereed. De kruising Sloeweg met de Bernhardweg staat nog wel op planning. In 2019 zijn de verkeerslichten vervangen voor drie viaducten. De Tractaatweg (10 kilometer) is de laatste schakel in de totale verdubbeling van de N62. Planning is dat deze tweebaansweg in het voorjaar van 2019 wordt opgeleverd.

Met de verdubbeling van de gehele N62 realiseert de Provincie in 2019 een veilige en vlotte verbinding tussen Goes en Gent. Een verbinding die hoort bij de economische ontwikkeling van Zeeland. 

De N62 in Zeeland

Downloads