Hier vind je de meeste antwoorden. Als er nog vragen zijn, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Wat is Smart Mobility?

Kort door​ ​de bocht: slim reizen. Het gaat hierbij meestal om innovatieve en/of duurzame oplossingen om knelpunten in het verkeer te verhelpen.
 

Waarom dit project?

Om jou als student, en uiteindelijk iedere inwoner van Zeeland, gemakkelijker van A naar B te laten verplaatsen door middel van slimme mobiliteitsoplossingen. En waarmee we als provincie een voorbeeld kunnen zijn voor de rest van Nederland.
 

Wie is de afzender?

Dit project is een samenwerking van de Provincie Zeeland en Scalda.

Waarom zou ik meedoen aan dit project?

Door het delen van jouw mobiliteitsdata kunnen wij beter zien of het aanbod van bijvoorbeeld de bus of trein goed aansluit bij wat jij nodig hebt om van A naar B te komen, binnen Zeeland. Ook kunnen we beter inschatten of nieuwe mobiliteitsoplossingen, zoals een deelfiets of e-bike nabij je stageadres, iets toevoegt aan jou als student.

We gaan dus niet investeren in de hoop dat iets werkt, maar omdat we uit jouw gedeelde data kunnen afleiden dat dit ook echt handig is. Meer kans op succesvolle investeringen voor ons en een snellere, comfortabele en slimme reis voor jou dus.

Een andere reden kan zijn: dat je leuke prijzen kunt winnen.

Ben ik verplicht om deel te nemen?

Nee, je bent niet verplicht om deel te nemen aan dit project.
Je zou ons en de Zeeuwse mobiliteit er alleen wel heel goed mee helpen.

Wat levert het mij op?

Makkelijker, sneller en duurzamer reizen binnen Zeeland.
Daarnaast maakt je kans op leuke prijzen!

Waarom kunnen alleen Scalda Groen studenten meedoen?

Omdat de aanpak van dit project nieuw is beginnen we bij een kleine groep. In overleg met het onderwijs denken we dat Scalda Groen studenten relatief grote afstanden moeten overbruggen en er veel ruimte is voor het verbeteren van de vervoersstromen.

We starten dus bij Scalda Groen, maar willen in de toekomst zeker meer scholieren en studenten vragen hun mobiliteitsdata te delen, als we weten dat onze aanpak op Scalda Groen succesvol is.

Hoe kan Zeeland een voorbeeld zijn voor de rest van Nederland?

Met deze werkwijze verzamelen we mobiliteitsdata voor we een nieuwe mobiliteitsoplossing introduceren. We zetten dus niet iets nieuws neer in de hoop dat de reiziger er ook echt gebruik van gaat maken, maar we kiezen voor een echte vraaggerichte oplossingen. Deze aanpak is nieuw, dus ook interessant voor andere overheden en mobiliteitsaanbieders. Deze aanpak is tot nu toe alleen getest in kleine gebieden, maar niet specifiek voor deze doelgroep in zo’n grote regio. Andere regio’s kunnen leren van onze aanpak en hoe we veilig omgaan met privacy gevoelige informatie.  

Welke data deel ik precies?

De data die met de app wordt verzameld zijn jouw dagelijkse ritten. En dan voornamelijk waar je vandaan komt, naartoe gaat, hoe laat je onderweg was, hoe lang je reis duurde, de afstand die je hebt afgelegd, het vervoermiddel en de gekozen route. Al deze gegevens worden gekoppeld aan jouw account. Jouw account bestaat uit een door jou gekozen gebruikersnaam en wachtwoord (en optioneel jouw e-mailadres).

Deze privacygevoelige informatie wordt veilig verwerkt en opgeslagen door Mobidot, de dienstverlener van de Sesamo app. Mobidot beschermt jouw gegevens ook tegen toegang door anderen buiten dit onderzoek. Hierbij krijgt de Provincie Zeeland alleen toegang tot geanonimiseerde data, die niet naar jou zijn terug te leiden.

De app herkent mijn huisadres, hoe anoniem ben ik dan?

Het klopt dat de app jouw huisadres herkent. De app verzameld privacygevoelige informatie over hoe jij reist. Maar deze privacygevoelige informatie wordt veilig verwerkt en opgeslagen door Mobidot, de dienstverlener van de app. Mobidot beschermt jouw gegevens ook tegen toegang door anderen buiten dit onderzoek en waarborgt jouw privacy. De Provincie Zeeland heeft met Mobidot een contract afgesloten waarin dit is vastgelegd. Uiteraard is Mobidot ook gehouden aan wetgeving op dit terrein.

Met wie deel ik mijn data?

Jouw persoonlijke verplaatsingsdata wordt via de Sesamo app van Mobidot verzameld in een Nederlands datacenter en is alleen in te zien door jou en de Provincie Zeeland.

Wat wordt er met mijn data gedaan?

Alle data wordt op een veilige, afgeschermde manier bewaard in een Nederlands datacenter. Gegevens worden niet met anderen dan de Provincie Zeeland gedeeld als dat vooraf niet met jou is afgesproken. Je hebt daarnaast altijd het recht om de over jou verzamelde gegevens in te zien, deze te laten aanpassen of te laten verwijderen.

Hoe Mobidot met jouw data omgaat en welke rechten je hebt kun je altijd in het  privacyreglement in de app nalezen.  

Hoelang wordt mijn data bewaard?

Voor de duur van het onderzoek wordt de data bewaard en daarna wordt de verzamelde
data vernietigd.
 

Hoe zit het met mijn privacy?

De Sesamo app en de bijbehorende gegevensverwerking door Mobidot voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). De app werkt via een zogenoemde "opt in", waarbij je aan de hand van de app voorwaarden altijd toestemming geeft voor het verwerken van jouw persoonlijke verplaatsingsdata. Mobidot heeft als dataverwerkingsspecialist alle noodzakelijke technische, procesmatige en organisatorische maatregelen getroffen om jouw data te beschermen en de privacy te waarborgen. Als gebruiker kun je er daardoor op vertrouwen dat er op een correcte en verantwoordelijke manier met je gegevens wordt omgegaan.

Voor meer info kun je op de website van Mobidot kijken: ​https://www.sesamo.nl/portal/faq​.  

Wat is Sesamo?

Sesamo is een app, speciaal ontwikkeld voor verplaatsingsonderzoek door overheden. De app is gemaakt en wordt onderhouden door Mobidot b.v. (www.mobidot.nl). Met deze app worden verplaatsingen van deelnemers op een automatische manier in kaart gebracht.

Waar kan ik terecht als ik vragen heb over de Sesamo app?

Heb je specifieke vragen of ondervind je problemen bij het gebruiken van Sesamo? Neem dan contact op met de helpdesk van Mobidot via support@mobidot.nl.