Lees hieronder de meestgestelde vragen over de haltetaxi. Zit uw vraag er niet bij? Neem dan contact op met de haltetaxi, 088 - 23 58 000 of info@haltetaxi.nl.

Wat is de haltetaxi?

De haltetaxi is een taxivoertuig, dat rijdt op reservering op trajecten waar voorheen openbaar busvervoer was.

Waar rijdt de haltetaxi?

De haltetaxi rijdt (alleen) op verbindingen, waar de vaste bus is verdwenen en waarvoor geen alternatief is (per fiets of openbaar vervoer in de directe omgeving). De haltetaxi biedt vervoer van halte naar halte.

Uitzondering: buiten de spits en buiten de bedieningsperioden van de buurtbus, kunnen bezoekers van het ziekenhuis in Goes per haltetaxi van en naar het NS-station in Goes reizen.

Wanneer rijdt de haltetaxi?

De haltetaxi rijdt alleen op reservering. De haltetaxi is beschikbaar op werkdagen van 7.00 tot 22.00 uur, op zaterdag van 8.00 tot 22.00 uur en op zondag van 9.00 tot 22.00 uur. Dit betekent dat de haltetaxi op werkdagen een eerste aansluiting biedt op een buslijn of trein die na 7.00 uur vanaf het aansluitpunt vertrekt. De laatste haltetaxi sluit aan op een buslijn of trein die aankomst tussen 22.00 en 22.00 uur op het aansluitpunt.

De haltetaxi biedt eenmaal per uur per richting een vertrekmogelijkheid, die is afgestemd op de dienstregeling van de bus.

Hoe werkt de haltetaxi?

Gebruikers van de haltetaxi moeten beschikken over een gebruikerspas. Die kan worden aangevraagd bij de Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland (088-2358000). De haltetaxi moet minimaal 1,5 uur van tevoren worden aangevraagd. Dit is nodig om aansluitgarantie op de bus te kunnen bieden.

De haltetaxi reserveert u via 088 - 23 58 000 of via info@haltetaxi.nl. De eerste keer worden uw gegevens genoteerd voor het aanmaken van een gebruikerspas.

Hoeveel kost de haltetaxi mij?

Voor de haltetaxi betaalt u een op het bustarief afgestemd tarief: € 0,96 opstaptarief en € 0,16 per kilometer. Daarbij wordt de kortste route in rekening gebracht. U rijdt dus soms een kortere weg dan de bus zou doen.

U dient in de haltetaxi contant te betalen. Let op: u kunt in de haltetaxi geen gebruik maken van uw OV-chipkaart of uw abonnement.

Waarom moet ik een gebruikerspas aanvragen?

Hiervoor is gekozen om misbruik te voorkomen. Voordeel van de gebruikerspas is ook dat de Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland (GVC) weet wie zij vervoert en of u bijvoorbeeld een rollator of rolstoel gebruikt, waarmee rekening moet worden gehouden bij het reserveren.
Met de gebruikerspas hoeft u een volgende keer dat u reserveert alleen uw nummer door te geven.

Kan iedereen een gebruikerspas aanvragen?

Ja, dat kan. Iedereen, met of zonder WMO-indicatie, of wonende buiten de provincie, kan een gebruikerspas aanvragen.

Haalt de haltetaxi mij thuis op?

Nee, de haltetaxi rijdt, zoals de bus, van halte naar halte. U stapt op bij een haltetaxi-halte in uw omgeving en de haltetaxi brengt u naar de dichtstbijzijnde halte van het openbaar vervoer.

Kan ik in het weekend ook met de haltetaxi?

Dat kan. Zodra de reguliere bus niet meer rijdt, bijvoorbeeld op zondag, kunt u hiervoor de haltetaxi reserveren.

Kan ik in de haltetaxi met mijn OV-chipkaart of mijn abonnement betalen?

Nee, dat kan niet, want de haltetaxi is geen openbaar vervoer. U dient in de haltetaxi contant te betalen.

Waarom moet ik minimaal anderhalf uur van tevoren de haltetaxi aanvragen?

Dit is nodig om te kunnen garanderen dat u op tijd bij de halte wordt opgehaald om uw bus te kunnen halen. U kunt overigens ook voor meerdere dagen of ritten reserveren. Handig als u meerdere dagen op dezelfde tijd wilt reizen.

Kan ik iemand meenemen op mijn gebruikerspas?

Ja, dat kan. U mag één persoon mee laten reizen op uw pas. Deze passagier moet uiteraard wel betalen.

Kan ik ook binnen de grote steden gebruik maken van de haltetaxi?

Nee, de haltetaxi rijdt alleen tussen kernen. De haltetaxi vervult immers dezelfde functie als het openbaar busvervoer: het ontsluit en verbindt kernen.

Een uitzondering is de haltetaxi die wordt ingezet vanaf het Station Goes naar het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis (ADRZ) op tijden dat er geen spitsdienst rijdt en geen buurtbus.

Hoe weet ik welke halte een haltetaxi-halte is?

Op de bushaltes waar de haltetaxi rijdt staan halteborden, die zijn voorzien van een sticker met de tekst 'haltetaxi' en het telefoonnummer van de Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland (088 - 23 58 000).

Waar kan ik met vragen terecht over de haltetaxi?

Bij 088 - 23 58 000 of via info@haltetaxi.nl.

Met wie bel ik als ik naar de haltetaxi bel?

U belt dan met een telefonist(e) van de Gemeentelijke Vervoercentrale (GVC) in Terneuzen. In opdracht van de Provincie Zeeland verzorgen zij de ritplanning van de haltetaxi.

Waar kan ik naar toe met klachten over de haltetaxi?

Klachten kunt u mailen naar OV-concessie@zeeland.nl of telefonisch doorgeven via ons algemene nummer 0118-63 10 11.

Hoe weet ik bij welke halte ik moet opstappen?

Als u een haltetaxi reserveert, vertelt de telefonist(e) u hoe laat u bij welke halte op kunt stappen. Wilt u weten of er een halte bij u in de buurt is? Kijk dan op het Overzicht van haltes van de haltetaxi (stopplaatsen)

Kan het voorkomen dat ik met meerdere mensen in een haltetaxi zit?

Dat kan. De telefonist van de Gemeentelijke Vervoerscentrale (GVC) zal zoveel als mogelijk proberen om ritten te combineren.

Wat als de haltetaxi niet op tijd bij de bus is?

In dat geval brengt de haltetaxi u naar uw bestemming of zo mogelijk een ander aansluitpunt met de bus.

Wat als ik door vertraging met bus, boot of trein te laat ben voor het vertrek van de haltetaxi?

Geef uw vertraging zo snel mogelijk door, door te bellen naar 088 - 23 58 000.

Geeft de telefoniste van de haltetaxi reisadvies van deur tot deur?

Nee. U bent zelf verantwoordelijk voor uw persoonlijk reisadvies met het openbaar vervoer. De telefoniste kan een aantal lijnen van de bus en trein aangeven die aansluiten op de haltetaxi. Voor een OV-reisadvies kunt u bijvoorbeeld terecht op www.9292.nl.