Provincie presenteert oplossingen voor aansluiting Sloeweg-Bernhardweg

De Provincie heeft laten onderzoeken op welke manier zij de aansluiting van de Sloeweg met de Bernhardweg kan verbeteren. Er zijn zes varianten onderzocht, die allen zijn beoordeeld op doorstroming, veiligheid, toekomstvastheid en investeringskosten. Daarnaast is gekeken in hoeverre er aankoop van gronden of een nieuwe bestemmingsplanprocedure nodig is.

Welke variant de voorkeur heeft, is een politieke keuze. De komende maanden spreekt het College ook nog met stakeholders om de wensen en (on)mogelijkheden te inventariseren. Alle input wordt meegenomen in het Statenvoorstel; besluitvorming is voorzien in juli 2016. Provinciale Staten moeten dan afwegen wat het gewenste kwaliteitsniveau is en in hoeveel budget zij beschikbaar willen stellen.

Welke varianten zijn onderzocht?

Het onderzoeksbureau onderzocht zes varianten:

  • VRI: het huidige kruispunt, met nieuwe, verbeterde verkeerslichten
  • Sterrotonde: een geheel gelijkvloerse variant met een grote centrale rotonde met meerdere rijstroken.
  • Trompet: trompetknooppunt waarbij de N254 ongelijkvloers op de doorgaande N62 aansluit
  • Haarlemmermeeraansluiting
    • D1 Halve Haarlemmermeer
    • D2 Volledige variant, die ook het toekomstige bedrijventerrein Sloepoort volledig kan ontsluiten
  • Ster: halve ster, waarbij alle richtingen volwaardig en ongelijkvloers op elkaar aansluiten. Dit is een herziene versie van de oorspronkelijke besteksvariant.

Input van belanghebbenden meegenomen in studie

Tijdens de uitwerking van de varianten heeft de Provincie met verschillende belanghebbenden gesproken. Dat waren onder andere Gemeente Borsele, Gemeente Goes, Veiligheidsregio Zeeland, Rijkswaterstaat, Zeeland Seaports en Westerscheldetunnel NV. Ook vertegenwoordigers van bedrijfsleven, logistieke organisaties, ANWB en VVN zijn uitgenodigd om kennis te nemen van de studie.

Over de verdubbeling van de Sloeweg

Er wordt op dit moment hard gewerkt om de verdubbeling van de Sloeweg van de A58 tot aan het kruispunt Bernhardweg voor juli 2016 af te krijgen. De werkzaamheden op dit traject verlopen volgens planning. Meer informatie op www.zeeland.nl/sloeweg.