Achtergrondinformatie project Sloeweg (N62)

De plannen voor de verdubbeling van de Sloeweg (N62), de weg tussen de A58 en de Berhardweg, zijn tussentijds aangepast. Op deze pagina leest u in het kort over de totstandkoming van het tweede gedeelte van het project Sloeweg: de kruising Sloeweg-Bernhard-Westerscheldetunnelweg.

Sloeweg: luchtfoto aansluiting Sloeweg, Westerscheldetunnelweg, Bernahrdweg mei 2016 (Foto: Skypictures/ Boskalis)

De belangrijkste stappen:

  • Mei 2017: Namens de Provincie Zeeland is de Tractaatweg BV aan de slag met de uitvoering van het project Sloeweg. Aannemer Boskalis voert het werk uit.
  • December 2016: De Provinciale Staten van Zeeland hebben eind 2016 besloten om voor de kruising Sloeweg-Bernhard-Westerscheldetunnelweg drie viaducten te bouwen. Er is gekozen voor de STER-variant.
  • Najaar 2016: Er is in tussentijd bekeken hoe de aansluiting met de Bernhardweg kon worden verbeterd. Er zijn meerdere varianten onderzocht.
  • Juni 2016: De Sloeweg is 2x2 open voor het verkeer, met uitzondering van de aansluiting met de Bernhardweg-Westerscheldetunnelweg.
  • Juli 2015: Na het verhogen van het projectbudget kon grotendeels het project worden gerealiseerd. De bouw van het knooppunt Sloeweg-Bernhardweg-Westerscheldetunnelweg werd uitgesteld. Er werd onderzoek gedaan naar andere varianten.
  • Voorjaar 2015: de projectorganisatie Sloeweg wordt versterkt.
  • Begin 2015: Vanwege financiële problemen is een deel van de uitvoering van het project stilgelegd. College informeert Staten over de voortgang: brief aan PS. Ook worden er extra stukken openbaar gemaakt.
  • Augustus 2014: Na de zomer van 2014 startte de uitvoering van het project verdubbeling Sloeweg. Aannemer is Boskalis Nederland.

Deze documenten kunt u hieronder downloaden: