De legende van de Drie Klauwen

Als u meer weet over de geschiedenis bekijkt u de omgeving met een andere blik. Dit geldt ook voor de historie van het kruispunt Sloeweg. In 2015 heeft De Heemkundige Kring De Bevelanden een historische naam bedacht voor dit knooppunt: Drie Klauwen. Lees het volledige verhaal en de legendes van de drie klauwen.

Boerderij De Drie Klauwen rond 1900, in de buurt van de kruising Sloeweg

Uit het adviesrapport van de Heemkundige Kring: "Het knooppunt ligt in de Nieuwe West-Kraaijertpolder, die in 1676 werd ingedijkt. Een groot deel van deze polder is opgeslokt door het industriegebied, zodat alle namen van percelen, wegen en boerderijen daar zijn verdwenen. Alleen de boerderij Landlust is als partycentrum blijven bestaan."

Verdwenen namen

"Het ligt voor de hand om één van deze verdwenen namen te kiezen. De mooiste naam die hiervoor in aanmerking komt is die van de boerderij de Drie Klauwen. Deze lag ongeveer een kilometer ten zuidwesten van het nieuwe knooppunt aan de Drieklauwenweg."

Drie grote witte klauwen

"De Drie Klauwen was een fraaie monumentale boerderij uit de zeventiende eeuw, die bewoond werd door de familie Remijn. Hij ontleende zijn naam aan het feit, dat op de zijgevel, boven het kelderraam, drie grote witte klauwen waren geschilderd. Het spreekt vanzelf, dat deze wonderlijke afbeelding aanleiding gaf tot verschillende legenden."

Van rovers tot weerwolven

"Zo wordt verteld dat de afgelegen boerderij eens werd overvallen door rovers, die echter, na een bloedig gevecht, moesten vluchten, met achterlating van drie afgehouwen handen, die aan de gevel werden opgehangen als afschrikwekkend voorbeeld. Een ander verhaal vertelt van een bewoner, die eens door een weerwolf werd nagezeten. Hij wist veilig het huis te bereiken, maar de wolf liet in zijn woede drie klauwafdrukken op de muur achter, die met geen mogelijkheid meer konden worden verwijderd. De klauwen hebben inderdaad tot aan de afbraak van de hoeve op de muur gestaan."

Melk en boter

Wat de werkelijke betekenis van de drie klauwen was, is onbekend. Mogelijk ging het hier om een teken om boze geesten en heksen af te weren. Niet voor niets bevonden ze zich rond de ramen van de kelder, waar de melk en de boter werden bewaard. De boterbereiding was altijd een delicate aangelegenheid, en als het bij het karnen ‘niet wilde boteren’, werd al gauw aan hekserij gedacht. In Zuid-Holland werden de kelderramen soms voorzien van kruisen als beschermingsteken.

Drieklauwenweg

"De oude boerderij werd in 1939 afgebroken en vervangen door een nieuw huis, dat ook de naam ‘Drie Klauwen’ kreeg. Dit huis verdween op zijn beurt in de jaren zeventig bij de aanleg van het haventerrein. De naam leeft nog voort in de boerderij ‘de Drie Klauwen’ aan het Zeeasterpad bij Lelystad, waar de familie Remijn thans gevestigd is. De Drieklauwenweg bestaat nog steeds gedeeltelijk, maar ligt op het terrein van de Total Raffinaderij en is ontoegankelijk voor het publiek.

Voor het knooppunt is de naam ‘Drie Klauwen’ bedacht. Deze naam is ook zeer toepasselijk voor dit knooppunt, waar drie belangrijke wegen in elkaar grijpen."

Boerderij De Drie Klauwen rond 1900, in de buurt van de kruising Sloeweg