Je kent het vast: een boek voor kleine bouwvakkers met uitleg van alle machines van de bouwplaats. Zo herkennen ze snel stoere vrachtwagens, grote kranen en sterke graafmachines. Weet jij het verschil tussen een bulldozer en een shovel?

De machines op de bouwplaats Sloeweg

De komende weken kunt u lezen welke machines nu aan het werk zijn op onze bouwplaats Sloeweg, wat hun klus is en wie de machine bestuurt. Een miniserie ‘machines op de bouwplaats Sloeweg’. We starten de reeks met de bulldozer.

Zand verplaatsen

Op het bouwterrein worden we gedropt op de toekomstige rijbaan vanuit Goes richting de tunnel waar veel zand wordt verplaatst. Een dumper levert zand aan en de bulldozer zorgt voor de verspreiding van het zand op de juiste plekken. Jeroen Kik, bulldozermachinist, stopt even zijn werkzaamheden om een praatje te maken. We staan even buiten op het zand. 

De bulldozer

De bulldozer is vorig jaar in juni spiksplinternieuw op de Sloeweg afgeleverd. Jeroen: ’Een bulldozer verplaatst zand door het materiaal voort te duwen. Het heeft een krachtige motor, rupsbanden en breed schuifblad. Het grootste verschil tussen een bulldozer en een shovel is dat een bulldozer altijd rupsbanden heeft. En een shovel heeft een bak en kan dus grondstoffen laden.

Veelzijdig

Door de rupsbanden rijdt de bulldozer makkelijk over moeilijk berijdbare terreinen. Dit maakt de machine veelzijdig om in te zetten.’, geeft de bulldozermachinist aan. Veel grondverzetmachines worden bulldozer genoemd, maar eigenlijk verdient alleen de rupsbandmachine met een breed blad die naam.

Kaartmateriaal

‘Met hulp van GPS op de machine strijk ik de ondergrond vlak, hoog ik het terrein op en maak ik hellingen.’ Jeroen laat in zijn keurig schone cabine de info op zijn tablet zien. We zien een kaart met lijnen. Zo kan hij nauwkeurig aflezen hoeveel zand er bij of af moet. Hij krijgt steeds nieuw kaartmateriaal aangeleverd zodat hij weet wat hij moet maken.

Vakmanschap

Het werken met een bulldozer blijft vakmanschap. ‘Het is niet iets wat in de opleiding meekrijgt, maar juist door ervaring leert. Iedereen hier heeft een machinistendiploma, maar niet iedereen kan met een bulldozer overweg.’

Leuke ploeg

Het werk zit er voor Jeroen bijna op. ‘We hebben een leuke ploeg waar we het werk mee doen. Als alle taluds gemaakt zijn dan is er wel weer een nieuw project waar ik aan de slag kan. In totaal heb ik dan bijna drie jaar gewerkt in deze buurt. Een aantal jaar geleden werkte ik ook al met de bulldozer langs de A58 voor de aanleg van de nieuwe afslag van de Sloeweg. ’

De feiten

  • Machine: bulldozer, in feite een machine met rupsbanden en een blad aan de voorzijde 4 meter breed
  • Gewicht: 22 ton
  • Bijzonderheid: grondschuiver, kan grote hoeveelheden zand en grond verplaatsen, ook egaliseren van de ondergrond.
  • De machinist: Jeroen Kik

 

Jeroen Kik op de bulldozer aan het werk op het knooppunt Sloeweg, mei 2019De bulldozer aan het werk op het knooppunt Sloeweg, mei 2019De bulldozer aan het werk op het knooppunt Sloeweg, mei 2019De info op de tablet in de bulldozer, knooppunt Sloeweg mei 2019De bulldozer aan het werk op het knooppunt Sloeweg, mei 2019