Om een betere en veilige doorstroming te krijgen bouwen we een ongelijkvloerse kruising Sloeweg-Westerscheldetunnelweg-Bernhardweg met drie viaducten: knooppunt Drie Klauwen. Nu rijdt het verkeer nog over tijdelijke wegen en een rotonde, zonder last te hebben van de werkzaamheden. 30 september 2019 is het knooppunt open voor het verkeer.

30 september: knooppunt open

De planning is dat het knooppunt Drie Klauwen tussen Nieuwdorp en ‘s-Heerenhoek maandag 30 september 2019 open gaat voor het verkeer. Dit betekent dat het verkeer vlot en veilig haar weg kan volgen zonder kruispunten met verkeerslichten. 

Werkzaamheden in augustus en september

Het knooppunt wordt in fasen aangesloten op de huidige wegen. De rotonde op de Sloeweg komt te vervallen. In de maanden augustus en september zijn diverse wegafsluitingen nodig om het werk te kunnen afronden. De Westerscheldetunnel blijft open voor verkeer.

Hinder voor de weggebruiker

Hinder van de werkzaamheden is helaas onvermijdelijk. Uiteraard doen we er alles aan om de overlast voor de omwonenden en de weggebruiker zoveel mogelijk te beperken. Zo plannen we afsluitingen zoveel mogelijk in de nacht en weekend en zorgen we voor duidelijke omleidingsroutes. 

Hinder en werkzaamheden in augustus en september 2019
Wanneer Werkzaamheden Hinder
Maandag 26 augustus tot en met donderdag 29 augustus nachtafsluitingen van 20.00 uur tot 6.00 uur. Plaatsen van portalen, stellingen en bewegwijzering. Bernhardweg West (N254) is ’s nachts dicht vanaf de afslag Nieuwdorp tot de tijdelijke rotonde in beide richtingen. Omrijden via de Europaweg-Oost. Overdag is de weg open. Mogelijk ’s nachts geluidshinder door in de grond trillen van palen.
Maandag 2 september tot en met donderdag 5 september nachtafsluitingen van 20.00 uur tot 6.00 uur Plaatsen van portalen en bewegwijzering. Westerscheldetunnelweg (N62) vanaf het viaduct Borsselsedijk tot de tijdelijke rotonde  ’s nachts dicht in beide richtingen. Omrijden via de Europaweg-Oost. Overdag is de weg open. Mogelijk ’s nachts geluidshinder door in de grond trillen van palen.
Vrijdag 20 september 9.00 uur tot maandag 30 september 05.00 uur Verwijderen van barriers, frezen, asfalteren, aanbrengen van markering, geleiderails en verkeersborden en afwerken van de wegbermen. Bernhardweg West (N254) dicht in 1 richting. Het gaat om het weggedeelte vanaf de afslag Vlissingen-Oost, ter hoogte van Nieuwdorp, richting de tijdelijke rotonde Sloeweg. Omleidingsroute via de Europaweg Oost. Verkeer vanuit Middelburg richting Terneuzen en Goes wordt geadviseerd via de A58 te rijden.
Vrijdag 20 september 20.00 uur tot maandag 23 september 5.00 uur  Verwijderen van barriers, frezen, asfalteren, aanbrengen van markering, geleiderails en verkeersborden en afwerken van de wegbermen. Sloeweg (N62), Westerscheldetunnelweg (N62) en Bernhardweg West (N254) ter hoogte van het nieuwe knooppunt dicht, inclusief tijdelijke rotonde. Omrijden via A58 en Europaweg-Oost.

Donderdag 26 september 20.00 uur tot vrijdag 27 september 20:00 uur

Start eerste deel verwijderen tijdelijke rotonde

Bernhardweg West (N254) dicht in 1 richting. Het gaat om het weggedeelte vanaf de afslag Vlissingen-Oost, ter hoogte van Nieuwdorp, richting de tijdelijke rotonde Sloeweg. Omleidingsroute via de Europaweg-Oost. Let op: de weg is pas weer vanaf 30 september beschikbaar vanwege aansluitende weekendwerkzaamheden.

Donderdag 26 september 20.00 uur tot vrijdag 27 september 20:00 uur

Start eerste deel verwijderen tijdelijke rotonde

Verkeer vanuit A58/’s-Heerenhoek richting Borssele/Terneuzen moet omrijden via de Europaweg Oost. De weg is vanaf de tijdelijke rotonde richting de Westerscheldetunnel dicht in één rijrichting. Let op: de weg is pas weer vanaf 30 september beschikbaar vanwege aansluitende weekendwerkzaamheden.

Vrijdag 27 september 20.00 uur tot maandag 30 september 5.00 uur Asfalteren, verwijderen tijdelijke rotonde en wegen met verlichting, aanbrengen van markering, geleiderails en verkeersborden en afwerken van de wegbermen. Sloeweg (N62), Westerscheldetunnelweg (N62) en Bernhardweg West (N254) ter hoogte van het nieuwe knooppunt dicht, inclusief tijdelijke rotonde. Omrijden via A58 en Europaweg-Oost. Vanaf maandag 30 september 5.00 uur rijdt het verkeer over het nieuwe knooppunt.
Maandag 30 september tot en met vrijdag 4 oktober Werkzaamheden in de berm Vanuit Terneuzen richting Goes is op de Sloeweg (N62) één rijstrook dicht. Verkeer kan met gepaste snelheid gebruik maken van de andere rijstrook.

 

Omleidingsroutes

Bij het afsluiten van de wegen worden er omleidingsroutes ingesteld via de A58 en/of Europaweg Oost (Vlissingen-Oost). Houd rekening met een paar minuten extra reistijd. De Westerscheldetunnel blijft tijdens de werkzaamheden beschikbaar voor verkeer.

Gele borden

Gele borden langs de weg geven de omleidingsroutes aan. De vooraankondigingsborden voor deze afsluitingen worden twee weken voorafgaand aan de werkzaamheden geplaatst. 

Visualisatie knooppunt Sloeweg, van bovenafBouwbord knoopunt Sloeweg, 30 september 2019 open