Landschap rondom het knooppunt Sloeweg

Het knooppunt Sloeweg bestaat straks niet alleen uit beton, asfalt en gras. Er komen struiken en bomen op strategische plekken te staan.​

Gelderse roos met bloem en blad

Struiken op strategische plekken

De struiken worden zo aangeplant dat de Sloeweg vanuit de omgeving deels aan het zicht wordt onttrokken. Het dichtgroeien van de struiken tot zo’n twee meter hoog duurt wel even. Vogels, vlinders en kleine zoogdieren vinden er straks bessen en bloemen van de rode kornoelje, Gelderse roos en de Hazelaar.

Bomen als visuele grens

Bovendien draagt het groen visueel bij aan het rijden door de bocht voor de weggebruiker. Er komt ook een rijtje wilgen te staan. Deze kunnen 20 meter hoog worden. Deze bomen vormen een visuele grens tussen de Sloeweg en de bedrijvigheid van het Sloegebied.

Wateropvang

Om te voorkomen dat wateroverlast ontstaat, is het van belang ruimte te hebben voor opvang van meer water. Aan de kant van Vlissingen-Oost komt een waterberging van 8000 vierkante meter. In geval van extreme neerslag wordt het water opgevangen in deze berging.