Op de kruising Sloeweg met de Bernhardweg en de Westerscheldetunnelweg komen straks drie viaducten. Vandaag (woensdag 18 april 2018) stond er een gele vrachtwagen van Van der Straaten langs de Sloeweg. Met deze wagen doen ze onderzoek naar de ondergrond op een plek waar straks een viaduct wordt gebouwd. 

Boringen

Onderzoek in de bodem noemen ze in vaktaal sonderingen. In de vrachtwagen zit een metalen ‘boormachine’: een sonde. Er worden boringen van wel bijna 30 meter diep gemaakt. Hierdoor weet de aannemer Boskalis precies welke grondsoorten aanwezig zijn voor onder andere het berekenen van de lengte van heipalen voor een nieuw viaduct.

Meten van de draagkracht

Even klimmen met het trappetje en we zijn de vrachtwagen binnen. Jean-Pierre Knuit is de ‘sondeerder’ en legt aan de hand van het beeldscherm uit wat hij doet. ‘Ik meet de draagkracht van de bodem. Grond bestaat uit meerdere harde en zachte lagen. Vanuit de sondeerwagen wordt een metalen staaf de grond in gedrukt waarbij de weerstand die deze ondervindt in de ondergrond wordt gemeten. Zo bepalen we waar de vastere lagen in de grond zitten. Op het scherm zie je grondlagen in gele en rode kleuren per meter diepte.’ Onder andere klei, zand maar ook veenlagen komt hij tegen.

We bedanken Jean-Pierre voor zijn tijd en klimmen weer de wagen uit. Ondertussen verzet hij, op afstand, de vrachtwagen naar de volgende plek voor een boring.

Tip: Bekijk ook het filmpje online

project Sloeweg: scherm voor grondonderzoekproject Sloeweg: grondonderzoek langs de wegproject Sloeweg: vrachtwagen voor grondonderzoek