Vanaf maandag 3 september 2018 ligt er op de Sloeweg een tijdelijke turborotonde tussen de kruising met verkeerslichten en het viaduct bij ’s-Heerenhoek. De verkeerslichten bij Nieuwdorp zijn dan buiten gebruik. Op deze pagina leest u de tien belangrijkste vragen én antwoorden over de tijdelijke rotonde op de Sloeweg.

Zo komt de rotonde eruit te zien

Al nieuwsgierig hoe u vanaf maandag 3 september moet rijden? Bekijk de film over tijdelijke rotonde (49 seconden) of download het overzicht van alle rijrichtingen tijdelijke rotonde Sloeweg.

Al het verkeer vanuit Goes, Terneuzen en Middelburg moet ruim een jaar lang over deze rotonde zijn weg vervolgen. De rotonde is een tussenstap in de bouw naar het knooppunt Sloeweg met de drie viaducten. 

1. Waarom een tijdelijke rotonde?

De rotonde op de Sloeweg zorgt enerzijds voor een vlotte en veilige doorstroming van het verkeer en anderzijds voor veilige werkruimte voor het bouwen van viaducten en wegen. Op de plek waar de verkeerslichten staan/stonden gaat aannemer Boskalis de viaducten en wegen bouwen die het nieuwe knooppunt Drie Klauwen gaan vormen.

2. Waar ligt de rotonde?

De tijdelijke rotonde ligt op de Sloeweg, tussen de kruising met verkeerslichten en het viaduct bij ’s-Heerenhoek. 

3. Moet al het verkeer over de rotonde heen rijden?

Ja, al het verkeer komende vanuit de A58, Westerscheldetunnel en Vlissingen-Oost/ Middelburg (N254) moet over de rotonde. Vanwege de werkzaamheden is het niet mogelijk om vanuit de Westerscheldetunnel rechtdoor naar Middelburg, Vlissingen en  Nieuwdorp te rijden en andersom., Het verkeer moet gebruik maken van de rotonde om deze bestemmingen te bereiken.

Werkruimte

De aannemer heeft deze ruimte nodig om de nieuwe wegen en viaducten te bouwen. Tijdens de bouw van nieuwe wegen en kunstwerken moet het verkeer om de bouwplaats heen rijden. Hiervoor is gekozen omdat er dan veilig en snel gebouwd kan worden.

4. Hoe moet ik dan rijden?

Al het verkeer moet over de rotonde om de weg te kunnen vervolgen. Er staan gele borden langs de weg die de weggebruiker informeren over de gewenste route. Vanuit iedere rijrichting zijn er afbeeldingen beschikbaar hoe u moet rijden. Download het overzicht van alle rijrichtingen tijdelijke rotonde Sloeweg

5. Geeft de rotonde extra reistijd?

De verwachting is dat extra reistijd minimaal zal zijn. Mogelijk ervaart de weggebruiker de eerste periode hinder, doordat het verkeer moet wennen aan de nieuwe verkeerssituatie.

6. Waarom geen tijdelijke verkeerslichten op deze plek?

Uit verkeersberekeningen is gebleken dat een rotonde de meest optimale tijdelijke oplossing is. Om het verkeer op een veilige manier te laten doorrijden is er gekeken naar een tijdelijke kruising of rotonde op de Sloeweg. Uit berekeningen is gebleken dat de rotonde de meest optimale variant is in deze tijdelijke situatie. Het blijft een tijdelijke oplossing totdat de drie viaducten gereed zijn.

7. Hoe lang ligt de rotonde er?

De tijdelijke rotonde zal er ongeveer een jaar liggen, tot medio 2019. Als het knooppunt met viaducten open kan voor het verkeer, komt de tijdelijke rotonde te vervallen.

8. Hoe ziet de rotonde eruit?

De basisvorm van deze rotonde is een turborotonde met twee vrij liggende rijstroken er omheen. De weggebruiker maakt voordat deze de rotonde op rijdt een keuze voor de richting welke deze op wil. Op de rotonde hoeft er dan niet van strook gewisseld te worden. Borden vooraf aan de rotonde maken duidelijk welke rijstrook gevolgd moet worden voor een bepaalde richting.

Turborotonde

Turborotondes komen de laatste jaren steeds vaker voor als verkeersoplossing van kruisingen waarbij een gewone rotonde onvoldoende capaciteit heeft. Bijvoorbeeld op de N62 bij de Sluiskiltunnel en bij Middelburg de rotonde die de A58 met de N254 (Schroeweg) verbindt.

9. Kan de rotonde al het verkeer aan?

Er zijn verkeersberekeningen gedaan op basis van bekende en te verwachten verkeersintensiteiten. Daaruit is gebleken dat deze rotonde de te verwachten verkeersdrukte kan verwerken. 

10. Kunnen vrachtwagens ook over de rotonde?

Ja. Vrachtwagens kunnen over een turborotonde rijden.

Alle rijroutes rotondeRijroute vanuit MiddelburgRijroute vanuit WesterscheldetunnelRijroute vanuit Goes