De Provincie is eigenaar van de Sluiskiltunnel en de Westerscheldetunnel. In de praktijk voert de NV Westerscheldetunnel het beheer, het onderhoud en het verkeers- en incidentmanagement uit.

Sluiskiltunnel

De Sluiskiltunnel is ruim 1330 meter lang. Het diepste deel ligt 34 meter beneden NAP. De diameter van de Sluiskiltunnel is gelijk aan die van de Westerscheldetunnel, 11 meter. De brug bij Sluiskil staat gemiddeld 23 keer per dag open voor de scheepvaart. Dat is bij elkaar meer dan vijf uur. Door de aanleg van de Sluiskiltunnel is niet alleen de verbinding tussen de beide oevers van het Kanaal van Gent naar Terneuzen verbeterd, maar ook tussen de A58 en de Belgische grens. Er is ruim drie jaar gewerkt aan de Sluiskiltunnel.

Westerscheldetunnel

Met 6,6 kilometer is de Westerscheldetunnel de langste tunnel van Nederland. Jaarlijks zijn er bijna 6 miljoen passages door de tunnel. Het diepste punt ligt 60 meter onder N.A.P. De twee tunnelbuizen hebben elk een diameter van 11 meter.

Om door de Westerscheldetunnel te rijden betalen we tol. Dat is vaak onderwerp voor discussie. We leggen uit waarom we tol betalen in de Westerscheldetunnel.

Beheer door Westerscheldetunnel

De Provincie is formeel eigenaar en beheerder van de Sluiskiltunnel en de aansluitende wegen. In de praktijk voert de NV Westerscheldetunnel het beheer, het onderhoud en het verkeers- en incidentmanagement uit. Dat geldt ook voor de Westerscheldetunnel, waarvan de Provincie Zeeland voor 100% aandeelhouder is.

Meer weten over de tunnels?

Ga naar de website van de Sluiskiltunnel of de Westerscheldetunnel. Hier vindt u onder andere de veelgestelde vragen, leuke weetjes en geplande werkzaamheden.