Sluiskiltunnel en Westerscheldetunnel

De Provincie is eigenaar van de Sluiskiltunnel en de Westerscheldetunnel. In de praktijk voert de N.V. Westerscheldetunnel het beheer, het onderhoud en het verkeers- en incidentmanagement uit.

Sluiskiltunnel

Sluiskiltunnel

De Sluiskiltunnel is ruim 1.330 meter lang. Het diepste deel ligt 34 meter beneden NAP. De diameter van de Sluiskiltunnel is hetzelfde als van de Westerscheldetunnel: 11 meter. De brug bij Sluiskil staat gemiddeld 23 keer per dag open voor de scheepvaart. Dat is bij elkaar meer dan vijf uur. Niet alleen de verbinding tussen de oevers van het Kanaal van Gent naar Terneuzen is verbeterd. Ook is de verbinding tussen de A58 en de Belgische grens beter geworden. Aan de Sluiskiltunnel is ruim drie jaar gewerkt.

Westerscheldetunnel

Met 6.600 meter is de Westerscheldetunnel de langste tunnel van Nederland. Ieder jaar rijden bijna 6 miljoen mensen door de tunnel. Het diepste punt ligt 60 meter onder NAP. De twee tunnelbuizen hebben elk een diameter van 11 meter.

Beheer door Westerscheldetunnel

De Provincie is officieel eigenaar en beheerder van de Sluiskiltunnel en de aansluitende wegen. In de praktijk voert de N.V. Westerscheldetunnel het beheer, onderhoud en het verkeers- en incidentmanagement uit. De N.V. voert deze werkzaamheden ook uit voor de Westerscheldetunnel, waarvan de Provincie Zeeland honderd procent eigenaar is.

Meer weten over de tunnels?

Dan kunt u de website van de Sluiskiltunnel of de Westerscheldetunnel bezoeken. Hier vindt u onder andere de veelgestelde vragen, leuke weetjes en geplande werkzaamheden.