Tractaatweg (N62)

Vlot en veilig van Goes naar Gent. De Tractaatweg (N62), de weg tussen Terneuzen en de Belgische grens, is verbreed naar twee keer twee rijstroken. Op drie locaties zijn verkeerslichten vervangen door viaducten. Voor de gehele N62 geldt de snelheid van maximaal 100 km/u. 

Tractaatweg, N62, Axelse Sassing februari 2019 Foto: Skypictures

Open sinds eind 2018

Sinds 31 oktober 2018 is de weg twee keer twee rijstroken open, met een maximale snelheid van 100 km/u. Op maandag 18 februari 2019 is weg officieel opgeleverd en overgedragen aan de wegbeheerder Provincie Zeeland. Dit is ruim negen weken eerder dan gepland.

Wat is er aangepast?

De hele Tractaatweg is verbreed naar twee keer twee rijstroken. De verkeerslichten op de Tractaatweg bij de Axelse Sassing (N686), Zwartenhoek (N258) en Molenverkorting (N683) zijn vervangen door viaducten met op- en afritten. Het verkeer op de Tractaatweg kan ongehinderd doorrijden. Er is 9 hectare nieuwe natuur gerealiseerd als compensatie. Ook is er een faunapassage en vleermuis hop-over gebouwd om dieren veilig te laten oversteken. 

Meer verkeer

De verdubbeling draagt bij aan de bereikbaarheid en een veilige afwikkeling van het toenemende verkeer sinds de komst van de Westerscheldetunnel en de Sluiskiltunnel. 

Tractaatweg BV

Speciaal voor de verbreding is er een zelfstandige projectorganisatie opgericht: de Tractaatweg BV. De BV heeft de afgelopen drie jaar (2016-2019) als zelfstandige organisatie aan de realisatie van de verbreding van de Tractaatweg gewerkt. De Tractaatweg BV werkt sinds 2017 ook aan het knooppunt Sloeweg.

Contact

Voor meldingen langs of op de Tractaatweg (N62) neemt u contact op met Provincie Zeeland.