In Zeeland zijn er 116 knelpunten waar het landbouwverkeer niet vlot en veilig voort kan of waar er conflicten zijn met andere weggebruikers. De wegbeheerders en de agrarische sector pakken die knelpunten aan; de 75 urgentste zijn geselecteerd. Inmiddels zijn daar sinds 2011 al elf van verbeterd. Naar verwachting worden er in 2015 weer acht knelpunten verbeterd.

Groter en breder

Landbouwvoertuigen worden groter en breder. Tankauto's met melk of mest, vrachtwagens met bieten en vrachtauto's die silo's bevoorraden rijden over de smalle landbouwwegen. Daar rijden ook auto's en fietsen. Naar verwachting neemt zowel het landbouwverkeer als het andere verkeer de komende jaren toe. De verschillende verkeersdeelnemers zitten elkaar soms in de weg. Het is niet altijd mogelijk de vervoerstromen van elkaar te scheiden. Andere oplossingen en maatwerk zijn vereist.

Kwaliteitsnet

Sinds 2011 heeft Zeeland een kwaliteitsnet voor het landbouwverkeer. Dit bestaat uit specifieke routes waar zowel het landbouwverkeer als auto's en fietsen veilig kunnen rijden.

Van 2011 tot en met 2014 heeft de Provincie automatisch het landbouwverkeer geteld. Deze tellingen worden in 2015 gebruikt om het Kwaliteitsnet Landbouwverkeer tegen het licht te houden.

Passeerstroken

Op de rondwegen bij 's-Gravenpolder, Poortvliet en Koudekerke (W) zijn  trekker landbouwpasseerstroken gemaakt. Trekkers kunnen daar uitwijken om het verkeer achter hen even ruim baan te geven.

Maatwerk

Per situatie moet gekeken worden met welke oplossingen de verschillende groepen het meest gediend zijn. Bij alle maatregelen worden de verschillende belangen, zoals economie, landschap, milieu en ruimtelijke ordening tegen elkaar afgewogen.

Samenwerking

Rijkswaterstaat, de Provincie, waterschap Scheldestromen en de gemeenten trekken als wegbeheerders samen op met de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO) en met de in CUMELA Nederland verenigde loonwerkers. Bij de inventarisatie van knelpunten hadden de wegbeheerders veel profijt van de lokale kennis en ervaringen van de ZLTO en CUMELA Nederland. Ook bij het vinden van oplossingen wordt hun kennis gebruikt.

Contact

Wijnand Blommaert
+31 118 631612
wj.blommaert@zeeland.nl