Corona en werken in Zeeland

Zeeuwse werknemers en werkzoekenden die geraakt worden door de Corona-maatregelen kunnen op verschillende plaatsen informatie vinden en hun vragen stellen. Het Aanvalsteam Arbeidsmarkt heeft hieronder de links naar de diverse (Zeeuwse) informatiebronnen en loketten die betrekking hebben op werk en inkomen op een rijtje gezet.

medewerkers in ziekenhuis

Inkomen bij (dreigende) werk(e)loosheid

Werknemer en (dreigend) inkomensverlies

Bent u werknemer en dreigt u uw baan te verliezen? Of dat nou komt door de Corona-crisis of niet; u kunt zich melden bij het UWV voor een WW-aanvraag. 
Informatie over WW en het aanvragen van de uitkering 

Bent u actief als Freelancer / ZZP-er

Kijk voor meer informatie bij Coronavirus en ondernemers.

Geen inkomen en geen recht op WW

Indien u geen inkomen (meer) heeft en geen recht op een (WW) uitkering dan kunt u mogelijk een bijstandsuitkering aanvragen. Dit doet u bij uw eigen gemeente. Klik op de link van uw gemeente voor meer informatie:

Vinden van vacatures

In sommige sectoren is nu veel minder werk dan voorheen. In andere sectoren is juist extra vraag naar mensen. Kijk hier naar actuele vacatures en specifieke extra corona-werkzaamheden:

Voor iedereen die (ander) werk zoekt

  • ZeeuwseVacaturebank.nl toont de vacatures, opdrachten en stageplaatsen van alle branches in Zeeland voor iedereen die werk zoekt. Zeeuwse werkgevers kunnen hun vacatures, opdrachten en stages gratis en eenvoudig plaatsen. Er is nu ook een speciaal corona-gedeelte
  • ZZ.nl is dé vacaturesite voor zorg en welzijn in Zeeland. Op ZZ.nl vindt u alles over werken en leren in de zorg- en welzijnssector in Zeeland. Naast informatie vindt u er een overzicht van actuele (vrijwilligers)vacatures en oproepen voor tijdelijke extra corona-krachten.
  • In tijden van de corona uitbraak zijn er daarnaast landelijke initiatieven om vraag en aanbod snel aan elkaar te kunnen verbinden. Voor (oud-)zorgprofessionals is er de oproep voor extra zorgpersoneel op Extra handen voor de zorg. De land- en tuinbouw sector roept op om vraag en aanbod in de agrarische sector te bevorderen op Help ons oogsten.
  • Het mobiliteitsnetwerk Werken voor Zeeland regisseert en optimaliseert arbeidsmobiliteit onderling binnen de aangesloten organisaties en is een netwerk voor de instroom van nieuwe talenten binnen de aangesloten Zeeuwse overheidsorganisaties.

U heeft een uitkering en zoekt werk

Onder de naam ‘Aan de slag in Zeeland’ werken de Zeeuwse gemeenten en het UWV samen om de vraag van werkgevers in beeld te brengen bij- en te koppelen aan hun werkzoekenden. Heeft u als werkzoekende hierover vragen, stel dan uw vraag in een mail aan:  ondernemers@aandeslaginzeeland.nl.

Werken over de grens

  • Voor Zeeuwen die in België werkzaam zijn, is het Grensinfopunt Scheldemond dé plek voor vragen rondom Corona en grenswerken. 
  • ZZP’ers die niet in Nederland wonen maar wiens onderneming wel in Nederland is gevestigd, komen mogelijk wel in aanmerking voor de TOGS-regeling.

Werknemersvragen en vakbonden

Verschillende vakbonden hebben een loket geopend tijdens de corona crisis. Of u nu een vast contract of een uitkering hebt, een zzp'er bent of studeert. Deze loketten zijn er om vragen te stellen of om iets te melden over werk en inkomen in relatie tot corona.

Arbeidsmarktdata in beeld

De effecten van het coronavirus raken alle sectoren van onze economie; informatie in cijfers:

  • De monitor van ArbeidsmarktInZicht  is ingericht om regio's op een toegankelijke manier snel te informeren over de nieuwste data. Aan de hand van gebruiksvriendelijke datavisualisaties worden de stand en het verloop van de regionale economie en arbeidsmarkt inzichtelijk gemaakt.

Arbeidsmigranten

Het coronavirus roept ook voor arbeidsmigranten veel vragen op en voor u als werkgever hoe hiermee om te gaan. Omdat zij vaak de Nederlandse taal niet machtig zijn, is het vinden van de goede informatie misschien lastig. We attenderen u daarom graag op een aantal websites met goede informatie:

Eén digitaal Zeeuws loket voor al uw vragen

Zoals bovenaan de pagina al aangegeven: mocht u vragen hebben waar u via de informatie en links pp deze pagina niet uit komt, stuur u vraag naar corona@zeeland.nl. Dit digitale loket is tijdens kantooruren bereikbaar. Achter de schermen ervan werken provincie, gemeenten, Impuls Zeeland VNO-NCW Zeeland en Arbeidsmarktregio Zeeland samen, binnenkomen vragen worden beantwoord door de organisatie die u het beste kan helpen. Indien nodig wordt daarvoor ook een beroep doen op de andere Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen of ministeries.