Coronavirus en ondernemers

Zeeuwse ondernemers die geraakt worden door de Corona-crisis kunnen een beroep doen op verschillende regelingen. Hieronder vindt u in de eerste plaats links naar de belangrijkste regelingen en loketten. Scroll verder naar beneden om te lezen welke andere maatregelen Provincie Zeeland, de Zeeuwse gemeenten, Economische Impuls Zeeland, VNO-NCW Zeeland en Arbeidsmarktregio Zeeland nemen om ondernemers te helpen tijdens de Corona uitbraak.

Mensen op het terras in Veere

Mocht u ondanks de informatie en doorverwijzingen op deze pagina vragen hebben, neem dan contact op met het Zeeuwse loket voor ondernemers: corona@zeeland.nl.

Verlening coronasteun ondernemers tot en met maart 2022

Ondernemers, bedrijven en werkenden hebben in ieder geval tot 14 januari te maken met de aangescherpte coronamaatregelen. Die beperken de ruimte om te ondernemen. Om hen in deze periode te helpen verlengt het kabinet het economisch steunpakket. Hiervoor trekt het kabinet 4,4 miljard euro uit. Het gaat onder andere om de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL), garantieregeling evenementen (TRSEC) en de Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE) en regels voor de cultuur- en sportsector. Lees meer op www.rijksoverheid.nl.

Dockwize helpt ondernemers het hoofd boven water te houden met SOS Dockwize programma

Tijdens de coronacrisis heeft Dockwize in samenwerking met Provincie Zeeland meer dan 150 ondernemers geholpen het hoofd boven water te houden met het SOS-programma. Vanaf 24 november 2021 start een nieuw SOS-programma met een focus op het toekomstbestendig maken van je onderneming. Dit is een intensief programma waarin jij als Zeeuwse ondernemer individueel wordt begeleid door een team van experts. Zij zetten jouw bedrijf 'op de krik' en geven je in korte tijd inzicht in je huidige situatie en financiële mogelijkheden. We geven je concrete handvatten en ideeën om de schade van bijvoorbeeld de coronacrisis te beperken en bouwen samen met jou aan een positieve toekomst door middel van een concreet actieplan. 

Het SOS-programma van Dockwize is GRATIS en is er voor zowel ondernemers die nú op zoek zijn naar hulp als ondernemers die willen werken aan de toekomstbestendigheid van hun onderneming. Hoe zet u koers door deze storm? Durft u verder te kijken en wellicht het roer om te gooien? Check www.dockwize.nl/sos. Deelname aan het programma is volledig kosteloos. 

Kijk ook naar de video's:

Regiekaart: Hulp voor Zeeuwse ondernemers

In deze periode van crisis en herstel komen er bij ondernemers veel vragen naar boven. Over het voortbestaan en de weerbaarheid van uw onderneming, alle regelingen, maar ook over hoe u de crisis kunt door komen? Met de digitale regiekaart ziet u snel waar u moet zijn voor welke hulp.

De Regiekaart is te vinden op de Coronamonitor Zeeland, daar vindt u ook meer informatie en nieuws over regelingen, ontwikkelingen en de zaken waar de bestuurlijke taakgroep Economie zich voor inzet.

Regiekaart Hulp voor ondernemers

Belastingdienst

Het belastinguitstel voor ondernemers was eerder al verlengd tot met 31 januari 2022. Het kabinet beslist in januari of verdere verlenging van het uitstel van betaling noodzakelijk is. De afspraken die Nederland heeft met België en Duitsland heeft over de belastingheffing van grenswerkers worden verlengd tot en met 31 maart 2022. Een aantal andere belastingmaatregelen die wegens de coronacrisis genomen is lopen wel af per 31 december 2021, zoals de onbelaste reiskostenvergoeding en de betaalpauze voor hypotheken. Bekijk meer informatie over de specifieke maatregelen van de Belastingdienst

Gemeentelijke en waterschapsbelasting

Voor informatie over onder meer uitstel van betaling van de waterschapsbelasting waterschap Scheldestromen en de gemeentelijke belastingen van de Zeeuwse gemeenten Borsele, Goes, Hulst, Kapelle, Reimerswaal, Sluis, Terneuzen en Tholen kunt u terecht op de website van Sabewa. Voor de gemeenten op Walcheren en Schouwen-Duiveland kunt u terecht op Samenwerking belastingen Walcheren-Schouwen-Duiveland.
Voor Coronamaatregelen in relatie tot de gemeentelijke belastingen van de overige Zeeuwse gemeenten: neem contact op met de betreffende gemeente.

Zeeuwse ondersteuning bij financieringsbehoefte

Ondernemers met een financieringsbehoefte kunnen de komende drie maanden bij Impuls Zeeland een voucher aanvragen waarin een deel van de kosten voor het inhuren van een (financieel) ad viseur worden vergoed. Normaal worden vouchers van Zeeland Financial Matching alleen ingezet voor innovatieve bedrijven, maar deze eis komt komende maanden te vervallen. 

Schade gebruikers Zeeuws Participatiefonds en InnoGo!

Impuls Zeeland brengt de (mogelijke) schade voor ondernemers die gebruik maken van het Zeeuws Participatiefonds en InnoGo! door Covid-19 in beeld en kijkt waarin zij ondersteund kunnen worden. Dit kan bijvoorbeeld door uitstel van aflossing en/of rente voor een aantal maanden. Daarnaast inventariseert Impuls Zeeland wat de mogelijkheden zijn binnen de andere financieringsvormen. Neem voor meer informatie hierover contact op met uw contactpersoon bij Impuls Zeeland.

Overige regelingen en kredietmogelijkheden

Naast de bovenstaande belangrijkste algemene en specifieke Zeeuwse regelingen, zijn er nog verschillende specifieke maatregelen waarvoor een onderneming mogelijk in aanmerking komt. Op de site van De Kamer van Koophandel treft u een totaaloverzicht aan.

Continuïteitsbijdrage voor zorgaanbieders

Zorgaanbieders die in financiële problemen komen door minder inkomsten als gevolg van de coronacrisis, kunnen een continuïteitsbijdrage aanvragen. Het doel is financiële continuïteit waarborgen tijdens de coronacrisis en ervoor zorgen dat de zorginfrastructuur na de crisis ook beschikbaar is. De bijdrage kan worden gebruikt om vaste lasten, zoals personeels- en huisvestingskosten, te betalen. De regeling geldt met terugwerkende kracht vanaf maart 2020.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Zorgverzekeraars Nederland, daar is ook een overzicht met veelgestelde vragen te vinden.

Eén digitaal Zeeuws loket voor al uw vragen

Zoals bovenaan de pagina al aangegeven: mocht u vragen hebben waar u via de informatie en links pp deze pagina niet uit komt, stuur u vraag naar corona@zeeland.nl. Dit digitale loket is tijdens kantooruren bereikbaar. Achter de schermen ervan werken provincie, gemeenten, Impuls Zeeland VNO-NCW Zeeland en Arbeidsmarktregio Zeeland samen, binnenkomen vragen worden beantwoord door de organisatie die u het beste kan helpen. Indien nodig wordt daarvoor ook een beroep doen op de andere Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen of ministeries.

Ook goed om te weten als ondernemer

  • Let op: er zijn bedrijven die zich presenteren als overheidsinstantie, en die aanbieden om tegen betaling je aanvraag te regelen. Aanvragen bij bijvoorbeeld RVO, UWV en de gemeente kunt u gewoon zelf doen. Aanvragen kosten geen geld! (Bron: Kamer van Koophandel)
  • Website VNO-NCW Zeeland: speciale webpagina met actueel overzicht actueel overzicht van maatregelen voor ondernemers en een ‘vraag en aanbod’ pagina: die koppelt ondernemers die kampen met plotselinge tekorten of -overschotten.
  • De Economic Board Zeeland is betrokken om te adviseren over lange termijn maatregelen waarmee de Zeeuwse economie na de Corona-crisis weer snel op volle kracht kan draaien.