Zeeuwse ondernemers die geraakt worden door de Corona-crisis kunnen een beroep doen op verschillende regelingen. Hieronder vindt u in de eerste plaats links naar de belangrijkste regelingen en loketten. Scroll verder naar beneden om te lezen welke andere maatregelen Provincie Zeeland, de Zeeuwse gemeenten, Economische Impuls Zeeland, VNO-NCW Zeeland en Arbeidsmarktregio Zeeland nemen om ondernemers te helpen tijdens de Corona uitbraak.

Mocht u ondanks de informatie en doorverwijzingen op deze pagina vragen hebben, neem dan contact op met het Zeeuwse loket voor ondernemers: corona@zeeland.nl.

Waarschuwing

Let op! Er zijn bedrijven actief die kleine ondernemers hulp bieden bij het aanvragen van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze hulp is doorgaans niet kosteloos en mogelijk niet zonder financiële gevolgen. U hoeft als ondernemer ook geen extra kosten te maken; de gemeenten helpen u graag bij uw aanvraag. Neem contact op met uw gemeente.

Noodpakket 2.0

De economie is het afgelopen kwartaal flink gekrompen en de verwachtingen van experts en kennisinstanties voor de nabije toekomst zijn niet positief. We moeten ons gaan aanpassen naar de nieuwe realiteit, de anderhalvemetersamenleving. Noodpakket 2.0 bevat op verschillende punten wijzigingen om beter aan te sluiten op de nieuwe realiteit en werknemers, ondernemers en werkgevers zo goed mogelijk te ondersteunen in dit aanpassingsproces.

Diverse regelingen vanuit het eerste noodpakket worden verlengd en een belangrijk nieuw element is dat er ook geld wordt vrijgemaakt voor scholing. Een volledig overzicht van het noodpakket 2.0 en de kamerbrief waarin toelichting wordt gegeven op de overwegingen van het kabinet vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Zelfstandig ondernemers die in directe financiële problemen komen, kunnen en beroep doen op de Tozo-regeling. Op grond van deze regeling kan zowel een uitkering voor levensonderhoud als een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd. Uw woonplaats bepaalt waar u moet aanvragen. Klik hieronder op uw gemeente om naar de informatiepagina van uw gemeente te gaan:

In mei 2020 is de doelgroep van de Tozo-regeling uitgebreid. Zelfstandig ondernemers in Nederland die over de grens wonen, maar in Nederland hun bedrijf hebben kunnen ook een aanvraag indienen voor bedrijfskapitaal. Deze ondernemers kunnen zich melden bij de gemeente Maastricht waar het landelijke aanvraagloket voor deze ondernemers is ingericht.

Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS)

Ondernemingen die het meest zijn geraakt zijn door de kabinetsmaatregelen rond het coronavirus kunnen op grond van de TOGS-regeling een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 ontvangen. De regeling staat open voor een specifieke groep ondernemers. Kijk voor alle informatie over de regeling op het aanvraagportaal van het RVO (externe link).

Belastingdienst

De Belastingdienst kent diverse maatregelen om ondernemers te helpen. Dit betreft onder meer uitstel van betaling en verlaging van de voorlopige aangifte. Bekijk meer informatie over de specifieke maatregelen van de Belastingdienst

Gemeentelijke en waterschapsbelasting

Voor informatie over onder meer uitstel van betaling van de waterschapsbelasting waterschap Scheldestromen en de gemeentelijke belastingen van de Zeeuwse gemeenten Borsele, Goes, Hulst, Kapelle, Reimerswaal, Sluis, Terneuzen en Tholen kunt u terecht op de website van Sabewa.
Voor Coronamaatregelen in relatie tot de gemeentelijke belastingen van de overige Zeeuwse gemeenten: neem contact op met de betreffende gemeente.

Aanvragen Corona-Overbruggingslening (COL) vanaf 29 april mogelijk

Vanaf 29 april kunnen startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers een aanvraag doen voor een Corona-OverbruggingsLening (COL).

Lening onder gunstige condities

Impuls gaat samen met de andere Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) de overbruggingsleningen op verzoek van het kabinet onder gunstige condities verstrekken. De bedragen van de leningen variëren tussen de €50.000,- en €2 miljoen.

Vragen COL

Impuls is bereikbaar voor vragen via vragen.col@impulszeeland.nl. Ook is er regelmatig een individuele live chat waar men vragen kan stellen.

Dockwize helpt ondernemers het hoofd boven water te houden met SOS programma

Met een nieuw SOS programma worden de krachten gebundeld om ondernemers in Zeeland direct te helpen. SOS staat voor snel ondernemers support: een team van experts van zowel Dockwize als van diverse belangrijke Zeeuwse partijen, gaat met ondernemers intensief aan de slag om niet alleen de crisis te overleven, maar er ook sterker uit te komen!

Hoe zet u koers door deze storm? Durft u verder te kijken en wellicht het roer om te gooien? Check www.dockwize.nl/sos. Deelname aan het programma is volledig kosteloos.

Kijk ook naar:

Zeeuwse ondersteuning bij financieringsbehoefte

Ondernemers met een financieringsbehoefte kunnen de komende drie maanden bij Impuls Zeeland een voucher aanvragen waarin een deel van de kosten voor het inhuren van een (financieel) ad viseur worden vergoed. Normaal worden vouchers van Zeeland Financial Matching alleen ingezet voor innovatieve bedrijven, maar deze eis komt komende maanden te vervallen. 

Schade gebruikers Zeeuws Participatiefonds en InnoGo!

Impuls Zeeland brengt de (mogelijke) schade voor ondernemers die gebruik maken van het Zeeuws Participatiefonds en InnoGo! door Covid-19 in beeld en kijkt waarin zij ondersteund kunnen worden. Dit kan bijvoorbeeld door uitstel van aflossing en/of rente voor een aantal maanden. Daarnaast inventariseert Impuls Zeeland wat de mogelijkheden zijn binnen de andere financieringsvormen. 

Overige regelingen en kredietmogelijkheden

Naast de bovenstaande belangrijkste algemene en specifieke Zeeuwse regelingen, zijn er nog verschillende specifieke maatregelen waarvoor een onderneming mogelijk in aanmerking komt. Op de site van De Kamer van Koophandel treft u een totaaloverzicht aan.

Continuïteitsbijdrage voor zorgaanbieders

Zorgaanbieders die in financiële problemen komen door minder inkomsten als gevolg van de coronacrisis, kunnen een continuïteitsbijdrage aanvragen. Het doel is financiële continuïteit waarborgen tijdens de coronacrisis en ervoor zorgen dat de zorginfrastructuur na de crisis ook beschikbaar is. De bijdrage kan worden gebruikt om vaste lasten, zoals personeels- en huisvestingskosten, te betalen. De regeling geldt met terugwerkende kracht vanaf maart 2020.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Zorgverzekeraars Nederland, daar is ook een overzicht met veelgestelde vragen te vinden.

Vraag en aanbod van werk

De Zeeuwse gemeenten en UWV brengen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt zo goed mogelijk bij elkaar. Onder de naam ‘Aan de slag in Zeeland’ werken deze partijen in de arbeidsmarktregio Zeeland samen. Heeft u ondersteuning van gemeenten of UWV nodig voor het matchen van vraag en aanbod (zowel voor ondernemers als werkzoekenden), stel dan uw vraag in een mail aan ondernemers@aandeslaginzeeland.nl.

Daarnaast kunnen werkgevers voor vragen over ondersteuning bij het bij elkaar brengen van vraag en aanbod rechtstreeks terecht bij de volgende Zeeuwse werkgeversservicepunten:

Algemene informatie over de arbeidsmarktregio Zeeland en het laatste Zeeuwse nieuws over de arbeidsmarkt vindt u op www.aandeslaginzeeland.nl.

Werkgevers die nu dringend op zoek zijn naar mensen kunnen ook gebruik maken van de banensite ZeeuwseVacaturebank.nl. Op deze website zijn vacatures en nieuws onder het thema ‘Corona-hulp’ gebundeld.

Hulp bij de omslag naar digitaal werken

Bij de Zeeuwse innovation hub Dockwize kunnen ondernemers terecht voor praktische vragen over het versneld innoveren en digitaliseren van bedrijfsvoering en werkzaamheden. Klik hier voor de informatie: www.ikmoetdigitaal.nl.

Arbeidsmigranten

Het coronavirus roept ook voor arbeidsmigranten veel vragen op en voor u als werkgever hoe hiermee om te gaan. Omdat zij vaak de Nederlandse taal niet machtig zijn, is het vinden van de goede informatie misschien lastig. We attenderen u daarom graag op een aantal websites met goede informatie:

Eén digitaal Zeeuws loket voor al uw vragen

Zoals bovenaan de pagina al aangegeven: mocht u vragen hebben waar u via de informatie en links pp deze pagina niet uit komt, stuur u vraag naar corona@zeeland.nl. Dit digitale loket is tijdens kantooruren bereikbaar. Achter de schermen ervan werken provincie, gemeenten, Impuls Zeeland VNO-NCW Zeeland en Arbeidsmarktregio Zeeland samen, binnenkomen vragen worden beantwoord door de organisatie die u het beste kan helpen. Indien nodig wordt daarvoor ook een beroep doen op de andere Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen of ministeries.

Ook goed om te weten als ondernemer!

  • Er zijn bedrijven die zich presenteren als overheidsinstantie, en die aanbieden om tegen betaling je aanvraag te regelen. Aanvragen bij bijvoorbeeld RVO, UWV en de gemeente kunt u gewoon zelf doen. Aanvragen kosten geen geld. (Bron: Kamer van Koophandel)
  • Website VNO-NCW Zeeland: speciale webpagina met actueel overzicht actueel overzicht van maatregelen voor ondernemers en een ‘vraag en aanbod’ pagina: die koppelt ondernemers die kampen met plotselinge tekorten of -overschotten.
  • Naast het informeren over alle regelingen die er zijn voor bedrijven en ZZP’ers en het behandelen van specifieke vragen, wil de Provincie Zeeland € 2 miljoen reserveren voor maatregelen die de impact van de gevolgen van corona op de Zeeuwse economie dempen. Dat geld wordt gekoppeld aan bestaande maatregelen voor ondernemers en gebeurt als aanvulling op landelijke maatregelen. De investeringen die de regio al in de arbeidsmarkt doet gaan onverminderd door.
  • De Economic Board Zeeland is betrokken om te adviseren over lange termijn maatregelen waarmee de Zeeuwse economie na de Corona-crisis weer snel op volle kracht kan draaien.