Waterbeheer2050

Visie waterbeheer Zeeland 2050

Hoe gaan we zo goed mogelijk om met het beschikbare water? Maken we goede afspraken met elkaar over hoe we het water beheren? Welke invloed heeft klimaatverandering op het waterbeheer in Zeeland? Dit zijn een paar uitdagingen waar we als Provincie en waterschap aan werken. Verder zorgen we samen met andere partijen voor goed waterbeheer in Zeeland. We willen als Zeeland een voorbeeld zijn van toekomstgericht waterbeheer.

Visie waterbeheer Zeeland 2050

Hoe gaan we zo goed mogelijk om met het beschikbare water? Maken we goede afspraken met elkaar over hoe we het water beheren? Welke invloed heeft klimaatverandering op het waterbeheer in Zeeland? Dit zijn een paar uitdagingen waar we als Provincie en waterschap aan werken. Verder zorgen we samen met andere partijen voor goed waterbeheer in Zeeland. We willen als Zeeland een voorbeeld zijn van toekomstgericht waterbeheer.

Wat is waterbeheer?

Waterbeheer is de zorg door de overheid voor het beheer van het watersysteem en de waterketen. Met het watersysteem bedoelen we oppervlakte- en grondwater en de chemische en biologische waterkwaliteit. Onder de zorg voor de waterketen vallen het inzamelen en transporteren van afvalwater (riolering), zuivering en drinkwatervoorziening.

Waarom waterbeheer?

We willen alvast werken aan toekomstige wateruitdagingen. Ook willen we de bestaande aanpak van het regionaal waterbeheer verbeteren. Die wens hebben we om het waterbeheer betaalbaar in te richten en extremer weer in de toekomst aan te kunnen.

Wat gaan we doen?

We willen met drie sporen een goede service van het regionaal waterbeheer waarmaken. Dat willen we tegen redelijke kosten doen:

  1. Als overheid nemen we de zorg voor het waterbeheer op ons
  2. We willen de zorg en betaling voor waterbeheer meer delen met gebruikers
  3. We willen het waterbeheer meer aanpassen aan de behoeften

Hoe gaan we dat doen?

Met wat we nu weten kunnen we niet alles tot 2050 precies voorspellen. Dat betekent dat we dit plan steeds moeten bijstellen. Met proefprojecten kunnen we leren en stellen we het beleid bij.

Contact

André van de Straat
+ 31 6 21124824
aa.vande.straat@zeeland.nl