Naar Zeeland.nl

Deze website is onderdeel van de Provincie Zeeland

Waterdunen als inspiratiebron voor 12x Groener

19 mei 2021
|
Nieuws
Opnames 12x groener Waterdunen

Datum 7-7-2022 veranderen in 19 mei 2021 na publicatie

Zeven partijen (Stichting Steenbreek, DuurzaamDoor, NL Greenlabel, Vakbeurs Openbare Ruimte, Stichting De Groene Stad, Heijmans en het ministerie van LNV) zetten zich in om de transitie naar een natuurinclusieve samenleving te versnellen onder de naam De Groene Stad. Op de website laten zij per provincie een inspirerend voorbeeld zien van een natuurinclusieve samenleving. Voor de provincie Zeeland is Waterdunen als inspiratiebron gekozen, vanwege de kwaliteit van het landschap, de hoogwaardige natuur én de samenwerking van verschillende organisaties. In april zijn de opnames gemaakt. Anita Pijpelink (gedeputeerde Provincie Zeeland), Fred Schenk (districtshoofd Het Zeeuwse Landschap) en Luke Slager (directeur Molecaten) vertelden enthousiast hun verhaal.