Inrichting Waterdunen

Vanaf 2019 werden de contouren van Waterdunen steeds duidelijker. Hierna is een start gemaakt met het inrichten van speciale locaties voor diverse vogelsoorten zoals het plas-en-drasgebied. Ook zijn de informatievoorzieningen aangebracht zoals de regelgevingspanelen, routebordjes en de informatieborden.

Inrichting Waterdunen