Kustversterking

Waterdunen maakt onderdeel uit van de Zwakke Schakel West-Zeeuws-Vlaanderen. Dit betekent dat de kust hier niet sterk genoeg was om een superstorm te weerstaan die eens in de 4.000 jaar kan voorkomen. De Zwakke Schakel West-Zeeuws-Vlaanderen liep van Breskens tot en met Cadzand-Bad. Van 2013 tot eind 2015 is aan het ‘kustvak’ Waterdunen gewerkt. De bestaande dijk bij 't Killetje is verhoogd en heeft een nieuw duin gekregen aan de landzijde: het klimaatduin.  Dit klimaatduin is grotendeels aangelegd met grond en zand dat vrijkwam uit de graafwerkzaamheden in het project.
 

Zeeuwse kust voor Waterdunen

Kustversterking uitgevoerd

Voor de kust ligt een diepe getijdengeul, waardoor versterking van de dijk aan de zeezijde niet mogelijk was. Het zand zou door de sterke stroming weer terug in zee verdwijnen. Daarom is aan de zeezijde tussen Breskens en Groede de dijk met steenbekleding bedekt en het asfalt verbeterd. Aan de landzijde is een nieuw duin tot 300 meter landinwaarts aangelegd met grond, zware klei en zand. Het nieuwe duin ligt tegen de bestaande dijk. Tussen ‘t Killetje en het Zandertje is circa 1,5 miljoen kubieke meter grond en circa 400.000 kubieke meter zand aangebracht. Daarvoor is grond ontgraven uit de kreken en geulen die in Waterdunen zijn aangelegd. Het zand is aangevoerd vanuit de Noordzee met zandhoppers en via een pijpleiding tijdelijk in een zanddepot geplaatst voor het werd verwerkt.

Verhoging duinlandschap

De breedte van het landduin bedraagt circa 300 meter en de gemiddelde hoogte is 14 meter. Vóór de uitvoering van de kustversterking was de kruinhoogte van de dijk 11 meter. Het hoogste punt in het nieuwe duinlandschap is zo'n 18 meter (oostzijde ‘t Killetje). Het duinlandschap is onderdeel van de zeewering. De zeewering is zo ontworpen dat ze de komende 200 jaar weer voldoet aan de veiligheidsnormen voor kustbescherming, die destijds golden. Echter de inzichten over klimaatontwikkeling wijzigen voortdurend. Het is dan ook nog maar de vraag of deze norm van 200 jaar in de toekomst houdbaar blijft.

Waterdunen Luchtfoto 2017 dijk en klimaatduin