Ontstaan Waterdunen

In 2018 bleek bij toetsing Rijk de kust tussen Breskens en Groede een zogenaamde Zwakke Schakel. In de periode van 2019 tot 2012 is er een plan gemaakt voor waar kustversterking werd gecombineerd met vernieuwing en versterking van de recreatie en de ontwikkeling van getijdennatuur langs de Westerschelde (als onderdeel van Natuurpakket Westerschelde). Dit alles leidde tot Waterdunen. Waterdunen heeft een totaal oppervlakte van circa 350 hectare. Daarvan is14 hectare ingericht als duincamping, 40 hectare is voor. Het natuurgebied is 250 hectare groot. Hoe is dit unieke natuur- en recreatiegebied tot stand gekomen? Lees alles over de uitgevoerde werkzaamheden.

Waterdunen is open

Voorbereidende werkzaamheden

Voordat de eerste schop in de grond kon zijn er veel onderzoeken uitgevoerd, zoals een munitieonderzoek en een archeologisch onderzoek.

Napoleonhoeve naar sloop 2012 Waterdunen