Aanleg recreatieve voorzieningen

Vanaf het voorjaar van 2019 is aan het middenpad gewerkt. Dit vlonderpad loopt van noord naar zuid over een drietal eilandjes die met bruggen zijn verbonden. Op twee van deze eilandjes zijn de eerste vogelkijkhutten gebouwd door stichting Het Zeeuwse Landschap. 

Vogelhutten Waterdunen
Een van de vier vogelhutten in Waterdunen

Aanleggen wandelpaden

Daarna is begonnen met de aanleg van de rest van het wandelpad, dat de mogelijkheid biedt om helemaal rondom Waterdunen te lopen. Ook worden de contouren van de wandelpaden nu goed zichtbaar. De wandelpaden bestaan uit asfalt als onderlaag waar een gele toplaag over is aangebracht. De opbouw van de kijkschermen vindt plaats na de aanleg van het wandelpad. Nadat de wandelpaden zijn aangelegd zijn de informatievoorzieningen aangelegd zoals de regelgevingspanelen en de informatieborden. In oktober 2021 zijn de wandelpaden voor publiek geopend.

Werkzaamheden aanbrengen gele strooilaag wandelpaden Waterdunen
Werkzaamheden aanbrengen gele strooilaag wandelpaden Waterdunen

Pekelkreeft, zoutpan en roerdomppoelen

Daarnaast is er in 2019 gestart met de aanleg van de zogenaamde ‘pekelkreeft’ in het westen van Waterdunen en de ‘zoutpan en roerdomppoelen’ aan de zuidkant van het gebied. De pekelkreeft heet zo omdat de aan te leggen vorm vanuit de lucht op een pekelkreeft lijkt. Aannemer EVS BV uit Westdorpe heeft hier kleinschalige broedeilandjes aangelegd. De zoutpan ontstaat doordat zout water achterblijft en verdampt. HZL ontvangt voor de aanleg hiervan een bijdrage van Vogelbescherming Nederland. De roerdomppoel bestaat uit brak/zoet water en trekt daardoor weer andere vogels aan.

Roerdomppoel Waterdunen
Roerdomppoel Waterdunen