Aanleggen verkeersbrug

Over de inlaatkreek is een brug gemaakt om het kanaal over te steken. De nieuwe brug geeft toegang tot het recreatiepark van Waterdunen. Aan deze verkeersbrug zijn hoge eisen gesteld. Het bouwwerk is zo ontworpen dat het de verkeerstromen van en naar het recreatiepark aan kan. De verkeersbrug vormt de verbinding tussen ’t Zandertje en het nog aan te leggen recreatiepark

Bouw verkeersbrug
Bouw verkeersbrug

Aanleg en plaatsen verkeerbrug

Eerst werden de brughoofden gemaakt. In maart 2019 zijn de tien liggers van de verkeersbrug in Waterdunen geplaatst. Deze horizontale balken waar het brugdek op ligt zijn 35 meter lang en wegen per stuk maar liefst 70.000 kilo! Daarna werd het brugdek gemaakt met een fietspad, een rijbaan en aan beide zijden een trottoir. De leuning maakte de verkeersbrug af. In juni 2019 was de verkeersbrug klaar.

Aanleggen verkeersbrug Waterdunen
Aanleggen verkeersbrug Waterdunen