Bodembescherming buitenzijde ‘t Killetje

Buiten het stormseizoen zijn maatregelen uitgevoerd om de uitstroomgeul aan de zeezijde te verdiepen en te verstevigen. Van mei tot met september 2017 werd er continu gewerkt met de inzet van graafmachines en een drijvend ponton. Door het open karakter van de Westerschelde moest er bij de uitvoering getijdenafhankelijk gewerkt worden. Voordeel van de locatie aan zee was dat een groot deel van het benodigde stortsteen per boot kon worden aangevoerd.
 

 

Werkzaamheden t Killetje buiten

In- en uitstroom bij ‘t Killetje

’t Killetje is de naam van de locatie waar de getijdenduiker van Waterdunen is gebouwd. Het zeewater zal na opening van de schuiven met grote snelheid het gebied in- en uit stromen. Dit zou kunnen leiden tot erosie van de bodem aan de zeezijde van ’t Killetje. Om te zorgen dat de stabiliteit van de waterkering niet in gevaar komt, zijn maatregelen genomen om de bodem te beschermen. Om te beginnen is de bodem van het Killetje verdiept met een uitstroomgeul van 4 meter diep. Het afgegraven deel is vervolgens beschermd met een laag stortsteen die is gelegd op zink- en kraagstukken. In totaal is hiervoor zo’n 12.000 ton stortsteen aangevoerd. Ook boven water is het een en ander aangepast. Nadat eerder de oostelijke nol werd aangepakt is in 2017 ook de westelijke nol een stukje ingekort, zodat de uitstroomgeul nu in één lijn met de getijdenduiker ligt en het water makkelijk weg kan stromen. Tenslotte zijn de golfbrekende palenrijen verzet.