Aanleggen pekelkreeft en roerdomppoelen

In 2019 is gestart met de aanleg van de zogenaamde ‘pekelkreeft’ in het westen van Waterdunen en de ‘zoutpan en roerdomppoelen’ aan de zuidkant van het gebied. De pekelkreeft heet zo omdat de aan te leggen vorm vanuit de lucht op een pekelkreeft lijkt. Hier zijn kleinschalige broedeilandjes aangelegd. De zoutpan (salina) ligt in het oosten van Waterdunen. In deze zoute poel blijft na vloed een laagje zout water op de bodem achter. Als dit verdampt, kan er vervolgens een dunne zoutlaag ontstaan. Stichting Het Zeeuwse Landschap ontvangt voor de aanleg hiervan een bijdrage van Vogelbescherming Nederland. De roerdomppoelen liggen buiten het zoute krekenstelsel en bestaan uit zoet water en trekken daardoor weer andere vogels aan waarbij Stichting Het Zeeuwse Landschap er natuurlijk op hoopt dat ook de roerdomp zich hier zal vestigen