Aanleggen wandelpaden

Vanaf het voorjaar van 2019 is aan het middenpad gewerkt. Dit pad, dat gedeeltelijk bestaat uit vlonderpad, loopt van noord naar zuid over een drietal eilanden die met bruggen met elkaar zijn verbonden. Op twee van deze eilanden zijn de eerste vogelkijkhutten gebouwd door stichting Het Zeeuwse Landschap.  

Aanleggen wandelpaden

Nadat het middenpad is aangelegd, is begonnen met de aanleg van de rest van het wandelpad dat de mogelijkheid biedt om helemaal rondom Waterdunen te lopen. Hiermee worden ook de contouren van de wandelpaden goed zichtbaar. De wandelpaden bestaan uit asfalt als onderlaag waar een gele toplaag over is aangebracht. De opbouw van de kijkschermen langs sommige delen van de routes, die ervoor zorgen dat de wandelaars dichtbij de vogels kunnen komen zonder ze te verstoren, heeft na de aanleg van het wandelpad plaatsgevonden. Nadat de wandelpaden waren afgerond, zijn de informatievoorzieningen aangelegd zoals de regelgevingspanelen, routebordjes en de informatieborden. In oktober 2021 zijn de wandelpaden voor het publiek geopend.

Werkzaamheden aanbrengen gele strooilaag wandelpaden Waterdunen