Klaarmaken van de grond

In het kader van het project Zwakke Schakels moest de kust ter hoogte van Groede-Breskens worden versterkt. De zeedijk is er zowel verbreed als verhoogd. Dit betekende dat de direct achter de duinen gelegen camping Napoleonhoeve moest wijken. Eind 2012 is het terrein van de Napoleonhoeve geruimd. Hierna is er een munitieonderzoek uitgevoerd en archeologische onderzoeken uitgevoerd.

Napoleonhoeve naar sloop 2012 Waterdunen
Napoleonhoeve naar sloop 2012 Waterdunen

Munitieonderzoek

Eind 2012, begin 2013 is het hele plangebied van Waterdunen onderzocht op NGE (niet-gesprongen explosieven). In de Tweede Wereldoorlog waren de dijken aan de kust van West-Zeeuws-Vlaanderen namelijk vaak het doelwit van bombardementen. Bij het onderzoek bleek er inderdaad veel munitie-gerelateerd materiaal in de grond te zitten. Ook zijn er veel andere voorwerpen gevonden, zoals een grote hoeveelheid hoefijzers in de landbouwpercelen. Het meest spectaculair waren twee bommen van elk 500 kg en de resten van een neergestort Engels vliegtuig.

Gevonden oorlogsrestanten Waterdunen
Vondsten uit munitieonderzoek: propeller (links) en 2 vliegtuigbommen (rechts)

Archeologie

Op verschillende locaties in Waterdunen is archeologisch onderzoek gedaan. Daarbij is vooral gekeken naar aanwijzingen voor de aanleg van polders (dijken), bewoning en gebruik van de polders, zoals sporen van boerderijen en landinrichting en van de 19de-eeuwse versterking Fort Napoleon. De oudste bedijking in het gebied dateert al uit de 16de eeuw. Dijken werden in die tijd vaak op een houtconstructie gebouwd.

Archeologisch onderzoek Waterdunen
De contouren van een Middeleeuwse dijk zichtbaar gemaakt bij bodemonderzoek