Nieuwe voorzieningen en infrastructuur

 In de periode 2013 tot 2018 zijn er veel verschillende werkzaamheden uitgevoerd op gebied van aanleggen van nieuwe infrastructuur. Zo zijn wegen opnieuw gereconstructeerd, is er een fietspad rondom Waterdunen aangebracht en is een grote parkeerplaats aangelegd.

Graven van een ringsloot

In 2013-2014 is rondom het gebied een brede ringsloot aangelegd. Deze dient als kering voor het zoute water dat straks in het gebied stroomt en tegelijk als afvoer van het zoete polderwater. Vervolgens zijn ook het Zwarte Gat en de Zwartegatse kreek uitgebaggerd om de doorstroom van zoet water te garanderen.

In dezelfde periode is in het westen van Waterdunen een grote parkeerplaats aangelegd aan de Walendijk direct achter de duinen.  Aan de Nieuwe Sluisweg naast vakantiepark Schoneveld ten oosten van het gebied ligt een kleinere parkeerplaats aangelegd. Beide parkeerplaatsen worden beheerd door de gemeente Sluis.

Ringsloot Waterdunen
Het graven van een ringsloot rondom Waterdunen

Een vernieuwde vogeltelpost

In april 2014 is de vernieuwde vogeltelpost op de dijk aan de Nieuwe Sluisweg geopend. Het oude bouwwerk moest wijken voor de kustversterking. Van ver af ziet de nieuwe vogeltelpost eruit als een schip. Het werd mede ontworpen door de vogeltellers die er regelmatig gebruik van maken en is opgezet als een kruis zodat de post beschutting biedt bij alle windrichtingen. Ook voor passanten is de vogeltelpost een uitstekende plek om vanaf een van de bankjes te genieten van het wijde uitzicht op de Westerschelde enerzijds en anderzijds op het binnendijks gelegen Waterdunen.

Nieuwe vogeltelpost Waterdunen
Nieuwe vogeltelpost Waterdunen

Opnieuw reconstrueren van wegen

Delen van het Zandertje en de Slikkenburgseweg zijn al in 2012 afgesloten in verband met de werkzaamheden aan de kustversterking. Sinds eind 2017 is ook het laatste deel van de Langeweg niet meer toegankelijk. voor publiek. In het voorjaar van 2019 zijn de wegen definitief verwijderd. Als nieuwe route naar de kust tussen Breskens en Groede is in 2014 is daarom de Nieuwe Slikkenburgseweg aangelegd. Deze straat verbindt de Nieuwe Sluisweg met de Langeweg en vormt de oostgrens van Waterdunen.

Ook de Walendijk is in 2014 grotendeels opnieuw geconstrueerd. Vanwege de aanleg van de grote parkeerplaats direct achter de duinen is, moest deze weg aan de noordwestkant van het gebied verlegd worden.

Begin 2017 is tenslotte de Puijendijk langs de zuidkant gerenoveerd. Deze belangrijke toegangsroute tot Waterdunen en de kust is nu breder geworden en heeft een veilige oversteekplaats voor fietsers gekregen.verbreed en voorzien van een nieuwe asfaltlaag. Ter hoogte van de kruising met de Noordweg ligt een nieuwe oversteekplaats voor fietsers met een vluchtheuvel in de middenberm. Vanaf de stopplaats aan het begin van de Puijendijk hebben voorbijgangers goed zicht op Waterdunen

In maart 2018 heeft aannemer Romers Grondverzet B.V. het asfalt van de fietspaden langs de afgesloten delen van de Langeweg en Slikkenburgseweg verwijderd. De hoofdwegen bleven nog intact zodat het bouwverkeer voor de inlaatkreek en het middenpad er gebruik van kon maken. Na afloop van alle (steen- en zand) transporten  werd in maart 2019 het asfalt van de Langeweg en de Slikkenburgseweg definitief weggehaald. In totaal werd 2.000 ton asfalt verwijderd. Het asfalt wordt hergebruikt als funderingsmateriaal op andere werken. Toen aannemer Aquavia/KWS klaar was met het aanleggen van de bruggen en vlonderpaden van het middenpad werden ook de funderingen van de wegen weggehaald. De vrijgekomen 4.000 ton fundering werd in depot geplaatst om later te kunnen gebruiken als fundering voor de wandelpaden in het gebied.

Renovatie Puijendijk Waterdunen
Renovatie Puijendijk Waterdunen

Een fietspad rondom Waterdunen

Als kroon op het werk van de kustversterking is in september 2015 een mooi fietspad aangelegd op de kruin van de dijk over de hele lengte van de Panoramaweg, van de getijdenduiker langs de vuurtoren tot aan de vogeltelpost. De Nieuwe Slikkenburgseweg werd al eerder voorzien van een fietspad parallel aan de rijbaan voor auto’s. Doordat het fietspad op een dijkje ligt, biedt het de gebruikers een prachtig uitzicht op de eilanden van Waterdunen. Dit verhoogde fietspad is doorgetrokken langs de Langeweg richting Breskens en buigt dan af naar het zuiden, steeds parallel aan de ringsloot om het gebied. Daar waar het fietspad uitkomt bij de Nolletjesdijk fietsen gebruikers weer een niveau lager naast de dijk met steeds onbelemmerd zicht op het zilte landschap. Ook dit zuidelijke deel van de fietsroute is in 2015 voltooid. Bezoekers kunnen door de aanleg van deze paden een complete ronde om Waterdunen fietsen.