Opnieuw reconstrueren van wegen

Bij het aanleggen van een nieuw natuurgebied worden oude wegen soms overbodig of is het noodzakelijk om nieuwe wegen te reconstrueren.

 

Aanleg Nieuwe Slikkenburgseweg
Aanleg Nieuwe Slikkenburgseweg

Aanleg Nieuwe Slikkenburgseweg

Delen van het ‘t Zandertje en de Slikkenburgseweg zijn in 2012 afgesloten in verband met de werkzaamheden aan de kustversterking. Sinds eind 2017 was ook het laatste deel van de Langeweg niet meer toegankelijk voor publiek. In het voorjaar van 2019 zijn deze wegen definitief verwijderd. Als nieuwe route naar de kust tussen Breskens en Groede is in 2014 de Nieuwe Slikkenburgseweg aangelegd. Deze weg verbindt de Nieuwe Sluisweg met de Langeweg en vormt de oostgrens van Waterdunen.

Walendijk opnieuw reconstrueren vanwege  nieuwe parkeerplaats

In het westen van Waterdunen is een grote parkeerplaats aangelegd aan de Walendijk direct achter de duinen.  Aan de Nieuwe Sluisweg naast vakantiepark Schoneveld ten oosten van het gebied ligt een kleinere parkeerplaats. Ook de Walendijk is in 2014 grotendeels opnieuw geconstrueerd. Vanwege de aanleg van de grote parkeerplaats direct achter de duinen moest deze weg aan de noordwestkant van het gebied verlegd worden. 

Renovatie Puijendijk

Begin 2017 is tenslotte de Puijendijk langs de zuidkant gerenoveerd. Deze belangrijke toegangsroute tot Waterdunen en de kust is breder geworden en heeft een veilige oversteekplaats voor fietsers gekregen. Ter hoogte van de kruising met de Noordweg ligt een nieuwe oversteekplaats voor fietsers met een vluchtheuvel in de middenberm. Vanaf de stopplaats aan het begin van de Puijendijk hebben voorbijgangers goed zicht op Waterdunen.

Asfalt verwijderen

In maart 2018 heeft aannemer Romers Grondverzet B.V. het asfalt van de fietspaden langs de afgesloten delen van de Langeweg en Slikkenburgseweg verwijderd. De hoofdwegen bleven nog intact zodat het bouwverkeer voor de inlaatkreek en het middenpad er nog gebruik van kon maken. Na afloop van alle (steen- en zand) transporten werd in maart 2019 het asfalt van de hoofdwegen van Langeweg en de Slikkenburgseweg ook weggehaald. In totaal werd 2.000 ton asfalt verwijderd. Het asfalt werd grotendeels hergebruikt als funderingsmateriaal op andere werken. Toen aannemer Aquavia/KWS klaar was met het aanleggen van de bruggen en vlonderpaden van het middenpad, werd ook de funderingen van de wegen weggehaald. De vrijgekomen 4.000 ton fundering werd in depot geplaatst om later te kunnen gebruiken als fundering voor de wandelpaden in het gebied.

Renovatie Puijendijk Waterdunen
Renovatie Puijendijk Waterdunen