Realisatie natuurgebied

Na het afronden van het munitieonderzoek zijn in 2013 de eerste grote geulen uitgegraven. De grond die hierbij vrij kwam is vervolgens grotendeels verwerkt in de verhoging van dijk en de aanleg van het 300 meter brede klimaatduin. In 2014, 2015 en 2016 is nog eens veel grond verzet met het verder uitgraven van het krekenstelsel en het ophogen van de eilanden. Zo ontstonden de contouren van Waterdunen.

Aanleg natuurgebied Waterdunen