Bouw Kustlaboratorium

Het Kustlaboratorium is een initiatief van Stichting Het Zeeuwse Landschap. De natuurorganisatie wil laten zien dat binnendijkse zilte aquacultuur kan worden aangelegd in harmonie met landschap en natuur. Geen industrieel ogend landschap maar het telen van planten en dieren uit zee op zilte grond of in bassins met zeewater op een manier die aantrekkelijk is voor zowel bewoners van de streek als voor toeristen.

Kustlab Waterdunen
Kustlaboratorium Waterdunen

De realisatie van het Kustlab is eind 2016 van start gegaan. Het gebouw is gemaakt van duurzame materialen en is energieneutraal. Het Kustlaboratorium ligt op het erf van de gerestaureerde boerderij ’t Hof Waterdunen, wat het centrum voor natuurbeheer van Waterdunen en tevens het centrum van de aquacultuuractiviteiten is. In het gebied zijn Oestergeul, een krekenstructuur en zilte landbouwpercelen in gericht.

Als onderdeel van het project Kustlaboratorium is een extra stuk uitgegraven tussen twee kreken zodat er oesters in gekweekt kunnen worden. De oevers van deze geul zijn versterkt met stortstenen. De drie schoepenraderen in de geul zorgen voor voldoende doorstroming en verversing van het water.