Bouw Kustlaboratorium

Het Kustlaboratorium is een initiatief van Stichting Het Zeeuwse Landschap. De natuurorganisatie wil laten zien dat er in harmonie met landschap en natuur geëxperimenteerd kan worden met  binnendijkse zilte teelt een heeft hier het gebied rondom Hof Waterdunen voor ingericht. Geen industrieel ogend landschap maar het telen van zoutminnnende planten en schelpdieren uit zee op zilte grond of in bassins met zeewater op een manier die aantrekkelijk is voor zowel pionierende ondernemers, onderzoekende studenten, bewoners van de streek als ook voor geïnteresseerde toeristen.

Kustlab Waterdunen
Kustlaboratorium Waterdunen

De realisatie van het Kustlab is eind 2016 van start gegaan. Het gebouw is gemaakt van duurzame materialen en is energieneutraal. Het Kustlaboratorium ligt op het erf van de gerestaureerde boerderij ’t Hof Waterdunen, wat het centrum voor natuurbeheer van Waterdunen en tevens het centrum van de zilte teelt activiteiten is. In het gebied zijn de Oestergeul, een krekenstructuur en enkele zilte landbouwpercelen ingericht. 

Als onderdeel van het project Kustlaboratorium is een extra stuk uitgegraven tussen twee kreken zodat er oesters in gekweekt kunnen worden; de Oestergeul. De oevers van deze geul zijn versterkt met stortstenen en de geul heeft een betonnen bodem zodat bij laag water eventueel een voertuig de geul in kan om de manden met oesters te kunnen verplaatsen. De drie schoepenraderen in de geul zorgen voor voldoende doorstroming en verversing van het water.