Archeologisch onderzoek

Op verschillende locaties in Waterdunen is archeologisch onderzoek gedaan. Daarbij is vooral gekeken naar aanwijzingen voor de aanleg van polders (dijken), bewoning en gebruik van de polders, zoals sporen van boerderijen en landinrichting en van de 19de-eeuwse versterking Fort Napoleon. Er zijn aanwijzingen gevonden dat de oudste bedijking in het gebied dateert l uit de 16de eeuw. Dijken werden in die tijd vaak op een houtconstructie gebouwd.