Ontstaangeschiedenis

In 2018 bleek bij toetsing Rijk de kust tussen Breskens en Groede een zogenaamde Zwakke Schakel. In de periode van 2009 tot 2012 is er een plan gemaakt voor waar kustversterking werd gecombineerd met vernieuwing en versterking van de recreatie en de ontwikkeling van getijdennatuur langs de Westerschelde (als onderdeel van Natuurpakket Westerschelde). Dit alles leidde tot Waterdunen. Waterdunen heeft een totaal oppervlakte van circa 350 hectare. Daarvan is14 hectare ingericht als duincamping, 40 hectare is voor. Het natuurgebied is 250 hectare groot. Hoe is dit unieke natuur- en recreatiegebied tot stand gekomen? Lees alles over de uitgevoerde werkzaamheden.

Vogelkijkhut Waterdunen

Werkzaamheden beginfase

Voordat de eerste schop in de grond kon zijn er veel onderzoeken uitgevoerd, zoals een munitieonderzoek en een archeologisch onderzoek.

Napoleonhoeve naar sloop 2012 Waterdunen

Bouw getijdenduiker

De bouw van de getijdenduik is een stukje innovatief werk en zorgt ervoor dat er zout water achter de dijk komt. De inlaatkreek vormt de verbindende schakel tussen de getijdenduiker en het geulenstelsel.

bouw getijdenduiker

Ontwikkelingen rondom Waterdunen

Niet alleen zijn er veel werkzaamheden in het gebied uitgevoerd, ook rondom zijn er verschillende werkzaamheden uitgevoerd. Denk aan het aanleggen van nieuwe infrastructuur of vernieuwen van de vogeltelpost.

Vernieuwde vogeltelpost Waterdunen

Realisatie natuurgebied

Nadat de voorbereidende werkzaamheden waren afgerond is er veel grond verzet. Met uitgraven van de kreken en geulen ontstonden de contouren van Waterdunen.
 

Aanleg Waterdunen

Inrichting Waterdunen

Informatiepanelen, wandelpaden aanleggen of het plaatsen van bewegwijzering: het zijn voorbeelden van de laatste werkzaamheden tijdens de inrichting van Waterdunen.

Inrichting Waterdunen