Ontstaangeschiedenis

In 2008 bleek bij toetsing door het Rijk de kust tussen Breskens en Groede een zogenaamde Zwakke Schakel. In de periode van 2009 tot 2012 is er een plan gemaakt om de dijk te verhogen en verzwaren, een plan waarbij kustversterking werd gecombineerd met vernieuwing en versterking van de recreatie en de ontwikkeling van getijdennatuur langs de Westerschelde (als onderdeel van Natuurpakket Westerschelde). Dit alles leidde tot Waterdunen.

Waterdunen heeft een totale oppervlakte van circa 350 hectare. Het natuurgebied is 250 hectare groot. Hoe is dit unieke natuur- en recreatiegebied tot stand gekomen? Lees alles over de uitgevoerde werkzaamheden.

Vogelkijkhut Waterdunen

Werkzaamheden beginfase

Voordat de eerste schop de grond in kon,  zijn er veel onderzoeken uitgevoerd, zoals  munitieonderzoeken en archeologisch onderzoeken.

Napoleonhoeve naar sloop 2012 Waterdunen

Bouw getijdenduiker

De bouw van de getijdenduiker is een  innovatief werk en zorgt ervoor dat er zout water achter de dijk komt. De inlaatkreek vormt de verbindende schakel tussen de getijdenduiker en het geulenstelsel van Waterdunen.

bouw getijdenduiker

Ontwikkelingen rondom Waterdunen

Niet alleen in het gebied zijn er veel werkzaamheden uitgevoerd, ook rondom zijn er verschillende aannemers actief geweest. Denk daarbij aan het aanleggen van nieuwe infrastructuur of het vernieuwen van de vogeltelpost.

Vernieuwde vogeltelpost Waterdunen

Realisatie natuurgebied

Nadat de voorbereidende werkzaamheden waren afgerond, is er veel grond verzet. Met het uitgraven van de kreken en geulen en de aanleg van de vogelbroedeilanden ontstonden de contouren van Waterdunen.

Aanleg Waterdunen

Inrichting Waterdunen

Informatiepanelen ontwikkelen, wandelpaden aanleggen en het plaatsen van bewegwijzering: het zijn voorbeelden van de laatste werkzaamheden tijdens de inrichtingsfase van project Waterdunen.

Inrichting Waterdunen