Bouw getijdenduiker

De getijdenduiker is in 2014-2015 in opdracht van Provincie Zeeland aangelegd door Waterschap Scheldestromen. De kreken in het gebied waren al grotendeels uitgegraven. De inlaatkreek vormt de verbindende schakel tussen de getijdenduiker en het geulenstelsel. Het aanleggen van deze unieke waterdoorgang in de Westerschelde was een grote en bijzondere klus die grondig is voorbereid.

Bouw getijdenduiker Waterdunen

Graven inlaatkreek

In de tweede helft van 2018 is in opdracht van de Provincie Zeeland gestart met het uitgraven van het inlaatkreek.

Bouw inlaatkreek Waterdunen

Bodembescherming

Bij 't Killetje is de getijdenduiker gebouwd. Het zeewater stroomt  hier met grote snelheid het gebied in en uit. Om te zorgen dat de stabiliteit van de waterkering niet in gevaar komt, zijn maatregelen genomen om de bodem te beschermen

Werkzaamheden t Killetje buiten

Verkeersbrug aanleggen

Over de inlaatkreek, de waterdoorgang van de getijdenduiker naar het krekenstelsel van Waterdunen, is een brug gebouwd om de inlaatkreek over te kunnen steken

Bouw verkeersbrug